OHTLIKE JÄÄTMETE KÄITLEJA PÄDEVUSKOOLITUS

Keskkonnaministri määrus kehtestab ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omaja jäätmekäitluse eest vastutava isiku koolitusele ja pädevusele esitatavad nõuded (https://www.riigiteataja.ee/akt/13274456).

Eesti Ringmajandusettevõtete Liit viib läbi 24-tunnist ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitust. Lektoriteks on oma ala spetsialistid riigiasutustest (Keskkonnaministeerium, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (KEMIT), Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur) ning ettevõtetest.

Koolitus lõppeb testiga ja lõpetanutele väljastatakse tunnistus.

Koolitus toimub vastavalt grupi täitumisele.

Osalemiseks palun võtke ühendust ejkl[at]ejkl.ee või Marit Liivik, tel 523 1818, Margit Rüütelmann, tel 513 0698.

 

JÄÄTMEKÄITLUSALANE TÄIENDUSKOOLITUS

Eesti Ringmajandusettevõtete Liit/EJKL Kompetentsikeskus on viinud läbi jäätmekäitlusalaseid täienduskoolitusi. Jäätmekäitlusalast täienduskoolitust on läbi viidud kaks korda
(2013-2014.a, 2015.a). Jäätmekäitlusalase täienduskoolituse tsükkel koosnes kaheksast moodulist:

1. MOODUL – Jäätmekäitluse korraldamisest
2. MOODUL – Olmejäätmete käitlusest
3. MOODUL – Komposti tootmine ja kasutamine
4. MOODUL – Prügilad ja jäätmejaamad
5. MOODUL – Ehitus- ja lammutusjäätmed
6. MOODUL – Ohtlikud jäätmed
7. MOODUL – Laiendatud tootjavastutus
8. MOODUL – Jäätmekütused

 

MUUD

Lisaks teeme koolitusi pakendite, ohtlike jäätmete, komposti teemadel. Eesti Ringmajandusettevõtete Liit/EJKL Kompetentsikeskuselt on võimalik koolitusi vastavalt oma ettevõtte vajadustele tellida.

 

Lisainfo koolituste kohta – Marit Liivik, tel 523 1818, Margit Rüütelmann, tel 513 0698 või ejkl@ejkl.ee