Kõige uuema info toimuvate koolituste/teabepäevade ja seminaride kohta leiate ERMEL pealehelt “Sündmuste” rubriigist.

 

OHTLIKE JÄÄTMETE KÄITLEJA PÄDEVUSKOOLITUS

Keskkonnaministri määrus kehtestab ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omaja jäätmekäitluse eest vastutava isiku koolitusele ja pädevusele esitatavad nõuded (https://www.riigiteataja.ee/akt/119032020010).

Eesti Ringmajandusettevõtete Liit viib läbi 24-tunnist ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitust. Lektoriteks on oma ala spetsialistid riigiasutustest (Keskkonnaministeerium, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (KEMIT), Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur) ning ettevõtetest.

Koolitus lõppeb testiga ja lõpetanutele väljastatakse tunnistus.

Pädevuskoolituse toimumine ja registreerimine:

Koolitus toimub vastavalt grupi täitumisele, kuid enamasti kolmel korral aastas (veebruar, mai/juuni ja september/oktoober).
Pädevuskoolitusele saate registreerida igal ajal ning seejärel teavitame Teid järgmisest koolituse toimumisest.

Osalemiseks ja lisainfo saamiseks palun võtke ühendust rmel@rmel.ee või Margit Rüütelmann, tel 513 0698.

 

MUUD

Lisaks teeme koolitusi pakendite, ohtlike jäätmete, komposti, ehitus-lammutusjäätmete ja muudel päevakajalistel teemadel. Eesti Ringmajandusettevõtete Liit/EJKL Kompetentsikeskuselt on võimalik koolitusi vastavalt oma ettevõtte vajadustele tellida.

Lisainfo koolituste kohta – Margit Rüütelmann, tel 513 0698 või rmel@rmel.ee