Liidust

img11

MTÜ Eesti Jäätmekäitlejate Liit asutati 1996. aastal eesmärgiga korraldada jäätmekäitluse alal tegutsevate juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate ühistegevust ja esindada ühiseid huve ligi 30 jäätmekäitluse alal tegutseva ettevõtte poolt. 22. mail 2019. aastal tegi Eesti Jäätmekäitlejate Liidu üldkoosolek otsuse muuta liidu nime, uueks nimeks sai Eesti Ringmajandusettevõtete Liit (ERMEL).

Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu (ERMELi) eesmärk on olla ringmajanduse ärimudeli järgi tegutsevate ettevõtete katus- ja esindusorganisatsioon.

ERMELi eesmärk ongi kujundada ringmajandus- ja jäätmevaldkonna poliitikaid ning olla jätkusuutliku ringmajanduse eestvedaja, laiemalt ka keskkonnateemade algataja ning kaasarääkija.

Alates 2008. aasta juunist on ERMEL Euroopa Jäätmekäitlejate ja keskkonnateenuste Liidu (FEAD) liige.

Hetkel kuulub Eesti Ringmajandusettevõtete Liitu 28 ettevõtet üle Eesti ja kolm auliiget.
2002. aasta oktoobris võttis liidu üldkoosolek vastu Head Tavad, mille eesmärgiks on luua heade tavade eetiline alus Eesti jäätmekäitluses, liidu liikmete omavahelises suhtlemises, kujundada Liidu ja tema liikmete hea nimi ja väärikas maine. Aukohtu tegevuse esmane eesmärk on aidata rakendada Liidu häid tavasid, lepitada osapooli ja leida avaldustele Aukohtu väline lahend.

05.04.2023. aastal valis liidu üldkoosolek uued juhatuse liikmed, kelle volitused kestavad kevadeni 2025.