Liidu tegevussuunad

1. Heade äritavade juurutamine jäätmekäitluses.

2. Koostöövõimaluste pakkumine Liidu liikmetele.

3. Osalemine seadusloomes. Liidu liikmete teavitamine muudatustest jäätmekäitlust reguleerivates õigusaktides.

4. Koostöö tegemine keskkonnaministeeriumi, kohalike omavalituste ja keskkonnajärelevalveorganitega jäätmekäitlusalaste probleemide lahendamisel.

5. Jäätmekäitlusalase teadlikkuse tõstmine Eesti elanikkonna hulgas.

6. Osalemine Euroopa Jäätmekäitlejate Liidu (FEAD) töös.

7. Kogemuste vahetamine naaberriikide jäätmekäitlejate liitudega.

8. Koolitusvõimaluste pakkumine Liidu liikmetele.