Jäätmejaamade haldamine

Eesti Keskkonnateenuse ASAS Eesti Keskkonnateenused pakub järgmiseid teenuseid:

 • Jäätmete kogumine – erinevat tüüpi jäätmete kogumine, vajadusel töötlemine ning lõppkäitlejale üleandmine.
 • Jäätmete sorteerimine – eelsorteeritud jäätmete ja pakendijäätmete (sekundaarse tooraine) sorteerimine, töötlemine, lõppkäitlemine või lõppkäitlemiseks üleandmine.
 • Jäätmejaamade haldamine – elanikele mõeldud jäätmete kogumispunktide opereerimine Tallinnas, Tartus ja Viljandis.
 • Tänavate, teede hooldus – puhastame asulate tänavaid ja teid.

Aadress: Artelli 15, Tallinn 10621
Telefon: 640 08 00
Faks: 640 08 99
Kontakt: Argo Luude
E-mail: info@keskkonnateenused.ee
Kodulehekülg: http://www.keskkonnateenused.ee

Epler & Lorenz ASTegevusaladeks on ohtlike jäätmete:

 • kogumine
 • termiline töötlemine
 • põletamine
 • bioremedatsioon
 • taaskasutamine.

Aadress: Ravila 75A, 51014 Tartu
Telefon: 7 421 398, 50 54048
Faks: 7 422 780
Kontakt: Janis Lorenz
E-mail: epler-lorenz@epler-lorenz.ee
Kodulehekülg: http://www.epler-lorenz.ee/

Hiiumaa Prügila OÜ on Hiiumaa omavalitsuse äriühing, mis on loodud Hiiumaa jäätmehoolduse korraldamiseks ning arendamiseks. Osaühingu peamiseks ülesandeks on Hiiumaa jäätmejaama haldamine. 

Aadress: Hiiu mnt. 28, Käina 92101

Telefon: 51 84 332
Kontakt: Margit Kagadze
E-mail: martin@hansaliinid.ee
Kodulehekülg: www.hiiuprygila.ee

Saaremaa Prügila OÜOÜ Saaremaa Prügila asutati 02. märtsil 2007.a Kuressaare linna, Kaarma valla ja Pihtla valla poolt. Osaühingu tegevuse eesmärk on Saare maakonna jäätmekäitluse koordineeritud arendamine. Põhilised eesmärgid on:

 • Kudjape jäätmejaama haldamise korraldamine;
 • Kudjape prügila sulgemise ja korrastamisega seonduvad tegevused

Aadress: Marientali tee 27, 93815 Kuressaare
Telefon: 45 20470
Faks: 45 20 451
Kontakt: Mihkel Paljak
E-mail: mihkel.paljak@kudjape.ee
Kodulehekülg: http://www.kudjape.ee

Väätsa Prügila ASTegevusalad:

 • jäätmete käitlemine;
 • taaskasutatavate jäätmete kogumine, sorteerimine, pakendamine, ümbertöötlemine;
 • inertsete jäätmete vastuvõtt, vaheladustamine, käitlemine;
 • ohtlike jäätmete kogumine, vastuvõtt, sorteerimine, pakendamine;
 • jäätmejaamade ja keskkonnajaamade haldamine;
 • transporditeenused.

Aadress: Roovere küla, Väätsa vald, 72801 Järvamaa
Telefon: 38 40111
Faks: 38 40111
E-mail: info@prygila.ee
Kodulehekülg: http://www.prygila.ee/