Konsultatsioonifirmad

Eesti Keskkonnateenuse ASAS Eesti Keskkonnateenused pakub järgmiseid teenuseid:

 • Jäätmete kogumine – erinevat tüüpi jäätmete kogumine, vajadusel töötlemine ning lõppkäitlejale üleandmine.
 • Jäätmete sorteerimine – eelsorteeritud jäätmete ja pakendijäätmete (sekundaarse tooraine) sorteerimine, töötlemine, lõppkäitlemine või lõppkäitlemiseks üleandmine.
 • Jäätmejaamade haldamine – elanikele mõeldud jäätmete kogumispunktide opereerimine Tallinnas, Tartus ja Viljandis.
 • Tänavate, teede hooldus – puhastame asulate tänavaid ja teid.

Aadress: Artelli 15, Tallinn 10621
Telefon: 640 08 00
Faks: 640 08 99
Kontakt: Argo Luude
E-mail: info@keskkonnateenused.ee
Kodulehekülg: http://www.keskkonnateenused.ee

Baltic-BiogasBaltic Biogas OÜ on asutatud 2008 aasta alguses ning ettevõtte omanikuks on Eesti kapitalil põhinev energiaprojektide arendamisega tegelev energeetikafirma BEN Energy OÜ. Baltic Biogas OÜ pakub kaasaegseid lahendusi biolagunevatest ainetest energia tootmiseks põllumajandusettevõtetele, toiduainetööstustele, vee- ja prügifirmadele. Baltic Biogas’i eesmärgiks on olla juhtiv biogaasilahenduste pakkuja ning projektide arendaja Balti riikides ning soovime seeläbi aidata kaasa keskkonnasõbralike energiatehnoloogiate levikule Eestis, Lätis ja Leedus.

Aadress: Rotermanni 8/3.korrus
Telefon: 618 1778
Faks: 618 1776
Kontakt: Henry Uljas
E-mail: info@balticbiogas.ee
Kodulehekülg: http://www.balticbiogas.ee

Buchen Industrial Services BalticumBuchen Industrial Services Baltikum OÜ on asutatud 2005.a. Buchen UmweltService GmbH poolt. Buchen Group on Euroopas juhtiv puhastus ja jäätmekäitlus ettevõte. Ettevõtte põhilisteks klientideks on nafta rafineerimistehased üle Euroopa. OÜ tegeleb tööstusseadmete, elektri- ja soojusjaamade seadmete, torustike ja tanklamahutite puhastamisega põhiliselt Eestis, Lätis, Leedus, Venemaal, Valgevenes ja emafirma tellimusel ka teistes filiaalides. Peamisteks klientideks on keemia-, paber-, tselluloosi- ja naftatööstuse ettevõtted, samuti elektri- ja soojusjaamad ning kütuseterminaalid.

Aadress: Kapteni tee 5, Soodevahe, Rae vald, 75 322
Telefon: 600 7883
Faks: 6007 884
Kontakt: Tanel Nõmmiste
E-mail: tanel.nommiste@buchen.net
Kodulehekülg: http://www.buchen.net

ecoProTegevusalad:

 • jäätmekäitluskavade koostamine, jäätmekäitluse alased uuringud ja konsultatsioonid;
 • keskkonnamõjude hindamine ja keskkonnaauditid;
 • reostusuuringud ja keskkonnaseisundi hinnangud;
 • reostunud pinnase puhastamine erinevatel meetoditel;
 • reostunud pinnase ja põhjavee saneerimine;
 • ohtlike jäätmete kogumine ja kahjutustamine;
 • Tallinna Jäätmekäitluskeskuse – TJK (Betooni 17) operaator;
 • Vaivara ohtlike jäätmete kogumiskeskuse ja lõppladustuspaiga operaator.

Aadress: Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn
Telefon: 6604 762
Faks: 6604 763
Kontakt: Steve Vili
E-mail: ecopro@ecopro.ee
Kodulehekülg: http://www.ecopro.ee/

Enefit Green on Eesti ja Baltikumi üks suuremaid taastuvenergia tootjaid. Ettevõte on Baltikumi kõige mitmekesisema tootmisportfelliga ja kuulub rahvusvahelise energiaettevõtte Eesti Energia kontserni. Enefit Green toodab elektrit ja soojust tuulest, veest, biomassist, päikesest, aga ka olmejäätmetest, mida põletame energiaks Iru jäätmepõletuselektrijaamas prügilatesse ladestamise asemel.

Aadress: Lelle 22, Tallinn
Telefon: 5865 4999
E-mail: info@enefitgreen.ee
Kodulehekülg: https://www.enefitgreen.ee/et/avaleht

Eesti Keskkonnateenuse ASAS Eesti Keskkonnateenused pakub järgmiseid teenuseid:

 • Jäätmete kogumine – erinevat tüüpi jäätmete kogumine, vajadusel töötlemine ning lõppkäitlejale üleandmine.
 • Jäätmete sorteerimine – eelsorteeritud jäätmete ja pakendijäätmete (sekundaarse tooraine) sorteerimine, töötlemine, lõppkäitlemine või lõppkäitlemiseks üleandmine.
 • Jäätmejaamade haldamine – elanikele mõeldud jäätmete kogumispunktide opereerimine Tallinnas, Tartus ja Viljandis.
 • Tänavate, teede hooldus – puhastame asulate tänavaid ja teid.

Aadress: Artelli 15, Tallinn 10621
Telefon: 640 08 00
Faks: 640 08 99
Kontakt: Argo Luude
E-mail: info@keskkonnateenused.ee
Kodulehekülg: http://www.keskkonnateenused.ee[

Epler & Lorenz ASTegevusaladeks on ohtlike jäätmete:

 • kogumine
 • termiline töötlemine
 • põletamine
 • bioremedatsioon
 • taaskasutamine.

Aadress: Ravila 75A, 51014 Tartu
Telefon: 7 421 398, 50 54048
Faks: 7 422 780
Kontakt: Janis Lorenz
E-mail: epler-lorenz@epler-lorenz.ee
Kodulehekülg: http://www.epler-lorenz.ee/

KundaNordicTsementTsemenditootmisel Kundas on pikad traditsioonid: tsementi on Kundas toodetud alates 1870. aastast. AS Kunda Nordic Tsement moodustati 1992. aastal ning kuulub HeidelbergCement Groupi koosseisu. AS Kunda Nordic Tsement peamiseks tegevusalaks on klinkri ja erinevate tsementide tootmine. Lisaks pakub ettevõte sadamateenuseid ning toodab lubjakivikillustikku. KNT on Eesti suurim jäätmete energeetilise taaskasutamisega tegelev ettevõte. Vastavalt KNT ja Keskkonnaministeeriumi vahel sõlmitud vaba tahte lepingule on AS KNT võtnud endale kohustuse investeerida põlevate jäätmete käitlussüsteemide arendamisse. Alates 2000. aastast omab AS Kunda Nordic Tsement jäätmekäitluslitsentsi ja on alustanud tava-ja ohtlike jäätmete taaskasutamist koospõletamise teel. Alternatiivenergia kasutamisega kaetakse üle 10% ettevõtte energiavajadusest. 2008.a. käivitati Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist osaliselt rahastatav projekt „Põlevate tahkete jäätmete taaskasutamine AS Kunda Nordic Tsement pöördahjudes”. Projekti eesmärk on energiaressursside jätkusuutliku kasutamise ja jäätmete taaskasutuse edendamine ning elukeskkonna saastekoormuse vähendamine. Jäätmete koospõletamine toimub ettevõtte keskkonnajuhtimissüsteemi kohaselt ja vastavalt põletusmääruse nõuetele.

Aadress: Jaama 2, 44106 Kunda
Telefon: 32 29 900
Faks: 32 21 546
Kontakt: Kalle Kikas
E-mail: kalle.kikas@knc.ee
Kodulehekülg: http://www.knc.ee

RVM Systems OÜ tegeleb aktiivselt keskkonnahoiuks paremate tingimuste ja võimaluste loomisega. Pandipakendiga seotud tegevused: Pandimärgisega pakendite kogumine, maksumärgita pakendite kogumine, taaraautomaatide hooldus ja uuendus.

Peamine tegevusala on taaratagastusautomaatide müük, rent ja hooldus. Ühtlasi haldab pakendipunkte ning pakume sise- ja välispuhastusteenust üle kogu Eesti.

Aadress: Allika tee 8, Peetri 75312, Eesti
Telefon: (+372) 51 90 1065
Kontakt: Tarmo Koreinik
E-mail: Tarmo.Koreinik@moya.ee
Kodulehekülg: http://www.moya.ee/

NTM Baltic OÜNTM Baltic OÜ on Soome ettevõtte NTM OY tütarfirma, mis on veoauto pealisehitiste, prügipakkijate ja haagiste valmistaja. NTM Baltic OÜ on Eestis tegutsenud Eriauto Remont OÜ nime all alates 1996.a. kuni 26.10.2005.a. NTM Baltic OÜ tegeleb NTM OY toodangu müügiga Baltikumis ja Venemaal ning allhankena metallitoodete valmistamisega omanikettevõttele. Lisaks teostab NTM Baltic OÜ prügimasinate hooldus- ning remonditöid.

Aadress: Mustamäe tee 44a, 10621 Tallinn
Telefon: 654 6999
Faks: 656 2719
Kontakt: Arno Aasma
E-mail: arno.aasma@ntm.fi
Kodulehekülg: http://www.ntm.fi

PrügiekspertPrügiekspert OÜ peamiseks tegevuseks on ehitus-, lammutus- ja koristusjäätmete vedu. Ettevõtte teenuste hulka kuuluvad ka jäätmete pealelaadimine ja erinevad koristus- ning lammutustööd.

Aadress: Kanali tee 1, 10112 Tallinn
Telefon: +372 6212 777
Faks: +372 6403 765
Kontakt: Mart Ojasoo
E-mail: info@prygiekspert.com
Kodulehekülg: http://www.prygiekspert.com

Prügimees OÜ Osaühing Prügimees on Saare maakonnas tegutsev erakapitalil põhinev jäätmekäitlusettevõte, mis asutati 1993.aastal.

 • olmejäätmete vedamine;
 • ehitusjäätmete vedamine;
 • fekaalide vedamine;
 • jäätmekonteinerite rent ja müük.

Aadress: Talli 4, 93815 Kuressaare
Telefon: 45 31 601, 50 94215
Faks: 45 31602
Kontakt: Riivo Asuja
E-mail: saaremaa@keskkonnateenused.ee
Kodulehekülg: http://www.prugimees.ee/avaleht/meist

Saaremaa Prügila OÜOÜ Saaremaa Prügila asutati 02. märtsil 2007.a Kuressaare linna, Kaarma valla ja Pihtla valla poolt. Osaühingu tegevuse eesmärk on Saare maakonna jäätmekäitluse koordineeritud arendamine. Põhilised eesmärgid on:

 • Kudjape jäätmejaama haldamise korraldamine;
 • Kudjape prügila sulgemise ja korrastamisega seonduvad tegevused

Aadress: Marientali tee 27, 93815 Kuressaare
Telefon: 45 20470
Faks: 45 20 451
Kontakt: Mihkel Paljak
E-mail: mihkel.paljak@kudjape.ee
Kodulehekülg: http://www.kudjape.ee

Survepesu OÜSurvepesu OÜ tegevusvaldkonnad on järgmised:

 • survepesu;
 • märgliivapritsitööd;
 • kuivliivapritsitööd;
 • lammutustööd;
 • ehitusjäätmete vedu;
 • prahikonteinerite rent,
 • hüdrofobiseerimine;
 • tõstukite, tellingute ja töölavade paigaldamine.

Aadress: Laki 12, Tallinn 10621
Telefon: 5 24 24 24; 656 3247
Faks: 656 3247
Kontakt: Tarmo Tamm
E-mail: survepesu@survepesu
Kodulehekülg: http://www.survepesu.ee

Tallinna uus prügila avati 2. juunil 2003. aastal. Tallinna Prügila AS peamisteks tegevusaladeks on:

 • prügila haldamine;
 • tavajäätmete vastuvõtmine ja ladestamine;
 • III kategooria loomsete jäätmete, liigiti kogutud biolagunevate jäätmete, haljastus ja pargijäätmete kompostimine;
 • RDF-i toomine.

Aadress: Loovälja, Rebala küla, Jõelähtme vald
Telefon: 609 6018
Faks: 609 6014
E-mail: info@tjt.ee
Kodulehekülg: http://tjt.ee/

Tartu-Ülikooli-KliinikumTartu Ülikooli Kliinikumi juurde rajati 2003. aastal tervishoiu riskijäätmete kahjutustamise keskus, kus töödeldakse autoklaavis 18 01 03* ja 18 02 02* jäätmeid, muutes töödeldud jäätmed ohututeks. Kliinikumi tervishoiu riskijäätmete kahjutustamise keskuses töödeldakse põhiliselt kliinikumis endas tekkinud 18 01 03 jäätmeid, kuid pakutakse teenust ka väljaspoole.

Aadress: L. Puusepa 1a, Tartu
Telefon: 731 8491, 5331 8491
Faks:
Kontakt: Triin Arujõe
E-mail: triin.arujoe@kliinikum.ee
Kodulehekülg: http://www.kliinikum.ee

tvoTootjavastutusorganisatsioon OÜ peamiseks tegevusalaks on pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise organiseerimine ning jäätmete sorteerimisalase teavitustegevuse tegemine nii ettevõtjatele kui ka eraisikutele. Tootjavastutusorganisatsioon OÜ on keskkonnaministri poolt akrediteeritud ning Tootjavastutusorganisatsioon OÜ tegevused vastavad Pakendiseaduses taaskasutusorgnisatsioonile pandud ülesannetele.

Aadress: Suur-Sõjamäe 48b, Tallinn 11415
Telefon: +372 681 1480
Faks:
Kontakt: Kristiina Dreimann
E-mail: kristiina.dreimann@tvo.ee
Kodulehekülg: http://www.tvo.ee

Väätsa Prügila ASTegevusalad:

 • jäätmete käitlemine;
 • taaskasutatavate jäätmete kogumine, sorteerimine, pakendamine, ümbertöötlemine;
 • inertsete jäätmete vastuvõtt, vaheladustamine, käitlemine;
 • ohtlike jäätmete kogumine, vastuvõtt, sorteerimine, pakendamine;
 • jäätmejaamade ja keskkonnajaamade haldamine;
 • transporditeenused.

Aadress: Roovere küla, Väätsa vald, 72801 Järvamaa
Telefon: 38 40111
Faks: 38 40111
E-mail: info@prygila.ee
Kodulehekülg: http://www.prygila.ee/

Aktsiaselt Baltem on asutatud 1994. aastal. Konkreetselt AS Baltem tegeleb ehitus- ja karjäärimasinate ning jäätmekäitlusmasinate müügi- ja järelteenindusega Eestis, Lätis ja Leedus. Tuntuimad esindatavad tootemargid on Komatsu, Sandvik, Terex Ecotec, CDE. Ettevõte on üks turu liidritest oma tegevusalal Baltikumis.

Aadress: Tuleviku tee 2a, 75312 Peetri alevik
Telefon: +372 606 0484
E-mail: baltem@baltem.ee
Kodulehekülg: http://www.baltem.ee/