Liigiti kogutud jäätmete (ka pakendid) kogumine, sortimine

Eesti Keskkonnateenuse ASAS Eesti Keskkonnateenused pakub järgmiseid teenuseid:

  • Jäätmete kogumine – erinevat tüüpi jäätmete kogumine, vajadusel töötlemine ning lõppkäitlejale üleandmine.
  • Jäätmete sorteerimine – eelsorteeritud jäätmete ja pakendijäätmete (sekundaarse tooraine) sorteerimine, töötlemine, lõppkäitlemine või lõppkäitlemiseks üleandmine.
  • Jäätmejaamade haldamine – elanikele mõeldud jäätmete kogumispunktide opereerimine Tallinnas, Tartus ja Viljandis.
  • Tänavate, teede hooldus – puhastame asulate tänavaid ja teid.

Aadress: Artelli 15, Tallinn 10621
Telefon: 640 08 00
Faks: 640 08 99
Kontakt: Argo Luude
E-mail: info@keskkonnateenused.ee
Kodulehekülg: http://www.keskkonnateenused.ee

124[1]Green Marine AS majanduslik tegevus on suunatud keskkonnaalaste laeva- ja sadamateenuste väljaarendamisele, merereostuste ennetamise, lokaliseerimise ja likvideerimise praktiliste küsimuste lahendamisele.

Samuti teostab Green Marine AS laevadele jäätmekäitluse teenuse osutamise- ja korraldamise koordineerimist AS Tallinna Sadam koosseisu kuuluvates sadamates (Muuga sadam, Vanasadam, Paljassaare sadam, Paldiski Lõunasadam ja Saaremaa sadam).

Aadress: Uus-Sadama 19-13, 10120 Tallinn
Telefon: +372 6318 252
Faks: +372 6318 428
Kontakt: Aivar Sülla
E-mail: greenmarine@greenmarine.ee
Kodulehekülg: http://www.greenmarine.ee

122Tootjavastutusorganisatsioon OÜ peamiseks tegevusalaks on pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise organiseerimine ning jäätmete sorteerimisalase teavitustegevuse tegemine nii ettevõtjatele kui ka eraisikutele. Tootjavastutusorganisatsioon OÜ on keskkonnaministri poolt akrediteeritud ning Tootjavastutusorganisatsioon OÜ tegevused vastavad Pakendiseaduses taaskasutusorgnisatsioonile pandud ülesannetele.

Aadress: Suur-Sõjamäe 48b, Tallinn 11415
Telefon: +372 681 1480
Faks:
Kontakt: Kristiina Dreimann
E-mail: kristiina.dreimann@tvo.ee
Kodulehekülg: http://www.tvo.ee

12Tegevusalad:

  • jäätmete käitlemine;
  • taaskasutatavate jäätmete kogumine, sorteerimine, pakendamine, ümbertöötlemine;
  • inertsete jäätmete vastuvõtt, vaheladustamine, käitlemine;
  • ohtlike jäätmete kogumine, vastuvõtt, sorteerimine, pakendamine;
  • jäätmejaamade ja keskkonnajaamade haldamine;
  • transporditeenused.

Aadress: Roovere küla, Väätsa vald, 72801 Järvamaa
Telefon: 38 40111
Faks: 38 40111
E-mail: info@prygila.ee
Kodulehekülg: http://www.prygila.ee/