RDF & MBT

Epler & Lorenz ASTegevusaladeks on ohtlike jäätmete:

  • kogumine
  • termiline töötlemine
  • põletamine
  • bioremedatsioon
  • taaskasutamine.

Aadress: Ravila 75A, 51014 Tartu
Telefon: 7 421 398, 50 54048
Faks: 7 422 780
Kontakt: Janis Lorenz
E-mail: epler-lorenz@epler-lorenz.ee
Kodulehekülg: http://www.epler-lorenz.ee/

KundaNordicTsementTsemenditootmisel Kundas on pikad traditsioonid: tsementi on Kundas toodetud alates 1870. aastast. AS Kunda Nordic Tsement moodustati 1992. aastal ning kuulub HeidelbergCement Groupi koosseisu. AS Kunda Nordic Tsement peamiseks tegevusalaks on klinkri ja erinevate tsementide tootmine. Lisaks pakub ettevõte sadamateenuseid ning toodab lubjakivikillustikku. KNT on Eesti suurim jäätmete energeetilise taaskasutamisega tegelev ettevõte. Vastavalt KNT ja Keskkonnaministeeriumi vahel sõlmitud vaba tahte lepingule on AS KNT võtnud endale kohustuse investeerida põlevate jäätmete käitlussüsteemide arendamisse. Alates 2000. aastast omab AS Kunda Nordic Tsement jäätmekäitluslitsentsi ja on alustanud tava-ja ohtlike jäätmete taaskasutamist koospõletamise teel. Alternatiivenergia kasutamisega kaetakse üle 10% ettevõtte energiavajadusest. 2008.a. käivitati Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist osaliselt rahastatav projekt „Põlevate tahkete jäätmete taaskasutamine AS Kunda Nordic Tsement pöördahjudes”. Projekti eesmärk on energiaressursside jätkusuutliku kasutamise ja jäätmete taaskasutuse edendamine ning elukeskkonna saastekoormuse vähendamine. Jäätmete koospõletamine toimub ettevõtte keskkonnajuhtimissüsteemi kohaselt ja vastavalt põletusmääruse nõuetele.

Aadress: Jaama 2, 44106 Kunda
Telefon: 32 29 900
Faks: 32 21 546
Kontakt: Kalle Kikas
E-mail: kalle.kikas@knc.ee
Kodulehekülg: http://www.knc.ee

Tallinna uus prügila avati 2. juunil 2003. aastal. Tallinna Prügila AS peamisteks tegevusaladeks on:

  • prügila haldamine;
  • tavajäätmete vastuvõtmine ja ladestamine;
  • III kategooria loomsete jäätmete, liigiti kogutud biolagunevate jäätmete, haljastus ja pargijäätmete kompostimine;
  • RDF-i toomine.

Aadress: Loovälja, Rebala küla, Jõelähtme vald
Telefon: 609 6018
Faks: 609 6014
Kontakt: Kertu Tiitso
E-mail: info@tjt.ee
Kodulehekülg: http://tjt.ee/