OJ käitleja pädevuskoolitus

Eesti Jäätmekäitlejate Liit korraldab 19.-21.aprillini ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse Tartus.