• Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine. Jäätmed tooteks.

  EHITUS-JA LAMMUTUSJÄÄTMETE KÄITLEMINE. JÄÄTMED TOOTEKS. NÕUETELE  VASTAVUSE HINDAMINE. Nõuded ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisele. Jäätmehierarhia, taaskasutustoimingud sh ringlussevõtt ja jäätmete lakkamine. Jäätmeluba ja registreerimistõend. Reet Siilaberg, Keskkonnaamet Liigiti kogumine. Nutikas lammutamine. Taaskasutamise võimalused. Kalle Grents, Eesti Keskkonnateenused AS Täitematerjalide nõuetele vastavuse hindamine. Tõendamissüsteemid. Tootmisohje koostamine. Toimivusdeklaratsioon. Aleksandr Podgornov, Teede Tehnokeskus Vastvalminud juhendi „Taaskasutatavad täitematerjalid, hindamissüsteemi 4 kirjeldus ja rakendamine“. Hindamissüsteemi 4 […]

  Loe edasi
 • TEABEPÄEV: Komposti tootmine ja sertifitseerimine

  29. MÄRTS, TEABEPÄEV: KOMPOSTI TOOTMINE JA SERTIFITSEERIMINE TEABEPÄEVA sihtgrupp on biolagunevatest jäätmetest komposti tootjad ja reoveesettest komposti tootjad. Koolituse eesmärk on anda ülevaade, milliseid nõudeid peavad komposti tootjad täitma, et nende poolt toodetud KOMPOST OLEKS KVALITEETNE TOODE (MITTE JÄÄDE). Teabepäeva TEEMAD: „Jäätmed tooteks“ põhimõtete tutvustus. Kaire Kikas, konsultant (Keskkonnaministeerium) Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded. Nõuded […]

  Loe edasi
 • RINGSÕIT: Tekstiilijäätmete käitlemine

  22.märtsil toimub ringsõit, mille raames külastame Wendre AS Pärnus ja Toom Tekstiil AS Viljandis. Mõlemad ettevõtted on väga keskkonnateadlikud, suhtuvad vastutustundlikult jäätmetesse/tootmisjääkidesse ja on panustanud oma tekstiilijäätmete käitluse arendamisse. AJAKAVA: NB! Kui osalejate hulgas on neid, kellele sobib paremini tulla bussi peale Mäo bussijaamast, siis palun andke registreerumisel teada. 7.30                      Väljasõit Peterburi tee […]

  Loe edasi
 • KOOLITUS „Ülevaade jäätmealastest õigusaktidest ja nõuete selgitused“

  14.märtsil korraldab EJKL/EJKL Kompetentsikeskus koolituse „Ülevaade jäätmealastest õigusaktidest ja nõuete selgitused“. Koolituse lektorid on Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna spetsialistid. Koolitus annab ülevaate jäätmekäitlust reguleerivatest õigusaktidest ja jäätmekäitluse tuleviku suundumustest. Koolituse läbinutele väljastame ka tunnistuse. Koolitus toimub Tallinnas, Väike-Paala 1 (kell 9.30 – 15.30).   Koolituse TEEMAD: Ringmajandus ja jäätmete osatähtsus ringmajanduses. Jäätmehierarhia põhimõtted ja eesmärgid. Jäätmekäitlust reguleerivad […]

  Loe edasi
 • TEABEPÄEV: Riigikontrolli audit & pakendi maksustamise analüüs

  2016.a. lõpus valmis Riigikontrolli audit „Riigi ja kohalike omavalitsuste tegevus olmejäätmete käitlemise korraldamisel“ ja Rahandusministeeriumi tellimusel uuring „Pakendite maksustamise analüüs pakendi elutsükli LCA (Life Cycle Assesment) põhjal“. Nii auditi kui uuringu tutvustamiseks liidu liikmetele ja teistele teemast huvitatutele korraldame 15.veebruaril TEABEPÄEVA. TEABEPÄEV KAVA: Riigikontrolli auditi „Riigi ja kohalike omavalitsuste tegevus olmejäätmete käitlemise korraldamisel“ tutvustus, Sigrid […]

  Loe edasi
 • Ringsõit: Jäätmete põletamine

  Kutsume Teid osalema 02.veebruaril toimuval ringsõidul, mille raames külastame mööblitootja Standard AS Kose tehase jäätmepõletuskompleksi ning tutvume jäätmete kogumisega Tartu Ülikooli Kliinikumis ja 2016.a. lõpus avatud jäätmeautoklaavi tööga. Ringsõidu osalustasu on 75 EUR. Ringsõidule registreerimiseks palun pöörduda Margit Rüütelmann 51 30 698, margit@recycling.ee või Marit Liivik 523 1818, marit@recycling.ee.   Mööblitootja Standard AS Kose tehase külastamine. […]

  Loe edasi
 • EJKL üldkoosolek

  EJKL üldkoosolek toimub 16.märtsil 2017

  Loe edasi
 • EJKL suvepäevad

  EJKL SUVEPÄEVAD toimuvad 11.-13. august 2017, VÄRSKAS Eesti Jäätmekäitlejate Liidu suvepäevad toimuvad 11.-13. augustil 2017 Värskas, Värska Sanatooriumis. Setomaa külavaheteed looklevad kui rahvarõivavööd orust mäele ja metsade vahelt lagedale nurmele. Suvepäevadel tutvume kohaliku eluga ning lähme avastama Setomaa kaunimaid paiku ja külasid – rändama mööda Seto Külävüüd (http://www.visitsetomaa.ee/kylavyy-kaart)!

  Loe edasi
 • Välisvisiit Iirimaale

  Iirimaa välisvisiit toimub 19.-22.aprill 2017.

  Loe edasi
 • Jäätmekäitluse baaskoolitus

  Jäätmekäitluse baaskoolitus toimub 01.veebruaril 2017, TALLINNAS, Väike – Paala 1. Jäätmekäitluse baaskoolitus annab kõige üldisemad teadmised jäätmekäitlusest ja on mõeldud: ettevõtete töötajatele, kes tegelevad jäätmete vastuvõtmise, liigutamise, sortimise ja taaskasutusse suunamisega s.h. jäätmejaama operaatorid, käitluskoha operaatorid/dispetšerid, prügiveoki juhid jne. kohalike omavalitsuste ametnikele, kelle igapäevased tööülesanded on seotud keskkonnakaitse ja jäätmekäitlusega. Lektor: Mait Kriipsalu, Eesti Maaülikooli professor Jäätmekäitlust reguleerivad […]

  Loe edasi