• Ehitus- ja lammutusjäätmetest ehitusmaterjalide tootmine

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit/EJKL Kompetentsikeskus korraldab 30.novembril koolituse teemal: EHITUS-JA LAMMUTUSJÄÄTMETEST EHITUSMATERJALIDE TOOTMINE. Kvaliteedinõuded, nõuetele vastavuse hindamine, materjalist proovide võtmine. Koolituse toimumiskoht: Väike-Paala 1, 5.korrus. Koolituse KAVA: Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine Eestis – nõuded õigusaktides, taaskasutamise, sh ringlussevõtu ja lakkamise tingimused. Pille Aarma, Keskkonnaministeerium Ehitus-ja lammutusjäätmed – jäätmeluba ja registreerimistõend. Reet Siilaberg, Keskkonnaamet   Ülevaade teedeehituses kasutatavatest materjalidest. Täitematerjalidele (s.h […]

  Loe edasi
 • Ülevaade jäätmealastest õigusaktidest ja nõuete selgitused

  15. novembril korraldame Tallinnas koolituse “Ülevaade jäätmealastest õigusaktidest ja nõuete selgitused”.   Koolituse kava: Ringmajandus ja jäätmete osatähtsus ringmajanduses. Jäätmehierarhia põhimõtted ja eesmärgid. Jäätmekäitlust reguleerivad õigusaktid.                        Pille Aarma, Keskkonnaministeerium Tootjavastutuse üldpõhimõtted. Ülevaade probleemtoodetele (elektroonikaromud, patarei- ja akujäätmed, romusõidukid, vanarehvid ja põllumajandusplasti jäätmed) kehtestatud nõuetest. Kerli Rebane, Keskkonnaministeerium […]

  Loe edasi
 • Koolitus komposti tootjatele

  25. oktoobril korraldame Tallinnas koolituse “KOOLITUS KOMPOSTI TOOTJATELE. Sertifitseerimissüsteemi ja uuringute tutvustus”. KOOLITUSE KAVA Komposti valdkonna õppe- ja teadustöö kogemused Eesti Maaülikoolis. Alar Astover, Eesti Maaülikool Uuringu kokkuvõte „Regionaalsete reoveesette käitlemise lahenduste väljatöötamine ja jäätmete lakkamise kriteeriumite väljatöötamine reoveesette kohta“. Taavo Tenno, Aqua Consult Baltic „Jäätmed tooteks“ põhimõtete tutvustus. Jäätmete lakkamise kriteeriumid biolagunevatele jäätmetele ja olmereovee puhastussettele. Pille Aarma, Keskkonnaministeerium Sertifitseerimisprotsessi tutvustus. Margit Rüütelmann,EJKL Kompetentsikeskus Eksperdi […]

  Loe edasi
 • Pakendite ja pakendijäätmete kogumine ja käitlemine

  29.septembril korraldame Tallinnas koolituse  „Pakendite ja pakendijäätmete kogumine ja käitlemine“.  Koolituse täpsest toimumiskohast teavitame täiendavalt. Grupi suurus: maksimaalselt 20-25 inimest. KOOLITUSE KAVA Pakendite ja pakendijäätmete kogumist ja käitlemist reguleerivad õigusaktid – pakendiseadus, pakendiaktsiisiseadus. Mõisted: pakendiettevõtja, tootjavastutus, tootjavastutusorganisatsioon. Marika Siht, Keskkonnaministeerium Kontroll pakendiettevõtjate tegevuse üle. Rene Rajasalu, Keskkonnainspektsioon   Pakendite taaskasutamise võimalused Eestis. Anne Jõesaar, Ragn-Sells AS Pakendite üle arvestuse pidamine […]

  Loe edasi
 • EJKL 20.aastapäeva pidulik tähistamine

  EJKL 20.aastapäeva pidulik tähistamine.

  Loe edasi
 • Rohetehnoloogiaalane mess ECOMONDO 2016

  Itaalias Riminis toimub rahvusvaheline rohetehnoloogiaalane mess ECOMONDO 2016, millest võtavad osa ka EJKL liikmesettevõtted.

  Loe edasi
 • Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/ EJKL Kompetentsikeskuse välisvisiit Washingtoni/New York’i

  Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/ EJKL Kompetentsikeskuse välisvisiit Washingtoni/New York’i.

  Loe edasi
 • Põhjamaade jäätmekäitlusettevõtete katusorganisatsioonide nõupidamine Kopenhaagenis

  Põhjamaade (Soome, Rootsi, Norra, Taani ja Eesti) jäätmekäitlusega/jäätmete taaskasutamisega tegelevate ettevõtete katusorganisatsioonide koostöönõupidamine Kopenhaagenis.

  Loe edasi
 • Ida-Virumaa ettevõtete külastus

  Jäätmekäitlejad külastavad Ida-Virumaal tegutsevaid ettevõtteid –  Vaivara Ohtlike Jäätmete Käitluskeskust, Eesti Energia Õlitööstust ja Ecometali.

  Loe edasi
 • Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus

  EJKL/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad 13.-15.septembril 2016 ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse. Koolituse viivad läbi omaala spetsialistid, kes igapäevaselt puutuvad kokku ohtlike jäätmete praktilise käitlusega, aruandlusega jne. Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse hind Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liikmetele on 225 EUR ja kõikidele teistele 295 EUR. Käibemaksu ei lisandu. Hind sisaldab koolituse materjale, kohvipause ning lõunasööke. Koolitus lõpeb testiga ja selle edukalt […]

  Loe edasi