• Jäätmekäitlusalane baaskoolitus

  12.novembril 2019.a. loeb meie hea koostööpartner Eesti Maaülikooli professor Mait Kriipsalu JÄÄTMEKÄITLUSALAST BAASKOOLITUST. Koolitus toimub  – Kadaka Konverentsikeskuse seminariruumis (Kadaka tee 1). Koolituse eesmärk on lihtsas keeles ja kõigile arusaadavalt selgitada jäätmekäitluse põhitõdesid. Koolituse lahutamatu osa on ka ARUTELU – kuidas teadlase pilgu läbi võiks Eesti jäätmekäitlus areneda, mida oleks meil teistelt riikidelt õppida ja mida […]

  Loe edasi
 • Lääne-Virumaa ettevõtete külastamine

  EJKL Kompetentsikeskus korraldab 25.septembril ringsõidu Lääne-Virumaal, mille raames külastame 3 ettevõtet:  AS Vireen MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus OÜ Vinni Biogaas AS Vireen tutvume põllumajandusloomade ja loomsete kõrvalsaaduste (s.h. pakendatud toidukaubad) käitlemisega. OÜ Vinni Biogaas vaatame, kuidas otstarbekalt sea- ja veisesõnniku ära kasutada ning sellest elektrit ja sooja toota.  Vahepõike teeme aga Lääne-Viru Jäätmekeskusesse, mis tegutseb jäätmejaamana […]

  Loe edasi
 • Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus

  ERMEL/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad 22.–24. oktoobril 2019 ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse. Koolituse viivad läbi omaala spetsialistid riigiasutustest (Keskkonnaministeerium, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (KEMIT), Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur) ja ettevõtetest, kes igapäevaselt puutuvad kokku ohtlike jäätmete praktilise käitlusega, aruandlusega jne. Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse hind Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liikmetele on 275 EUR ja kõikidele teistele 355 EUR. Käibemaksu ei lisandu. Hind sisaldab koolituse materjale, kohvipause […]

  Loe edasi
 • Läti ettevõtete külastus

  Loe edasi
 • Põhjamaade nõupidamine

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit ja EJKL Kompetentsikeskus kuuluvad alates 2012. aastast Põhjamaade koostöövõrgustikku, kuhu kuuluvad 6 riigi – Soome, Rootsi, Norra Taani ja Islandi – jäätmekäitluse/jäätmete taaskasutamisega tegelevate ettevõtete katusorganisatsioonid. Tekkinud on toimiv koostöövõrgustik ja kohtumised toimuvad 2 korda aastas – kevadel ja sügisel. 3. juunil toimus 2019. aasta kevadine kohtumine Helsingis. Nõupidamisel arutleti jäätmete raamdirektiivi […]

  Loe edasi
 • Jäätmelubade/litsentisde taotlemine ja jäätmete impordi piiramine Eestisse

  TEABEPÄEV: Jäätmelubade/litsentisde taotlemine ja jäätmete impordi piiramine Eestisse Eesti Jäätmekäitlejate Liit korraldab 18.juunil TEABEPÄEVA, et rääkida lahti jäätmelubade/litsentside taotlemisel esinevad puudused/probleemid ja kuidas neid vältida ning arutada põhjuste üle, miks Keskkonnaamet piirab jäätmete importi Eestisse. Ettevõtjad on kogenud, et jäätmelubade/litsentside taotluste menetlemine venib, Keskkonnaamet küsib küsimusi ja sageli jääb ebaselgeks, kas ja miks seda kõike […]

  Loe edasi
 • Ringsõit – Vanapaberi taaskasutamine

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad 02.mail ringsõidu/ettevõtete külastuse, mille teemaks on VANAPABERI taaskasutamine. Külastame kahte ettevõtet Räpina Paberivabrikut Räpinas ja Werrowooli Antslas. Mõlemad ettevõtted panustavad otseselt ringmajanduse kontseptsiooni ellu viimisesse. Räpina Paberivabriku külastamine Räpina Paberivabrik AS on Skandinaaviamaade suurim pakkenurkade tootja. Ettevõtte põhitoodanguks on nurgaprofiilid, mida valmistatakse väga erinevate mõõtude ja kujuga. Lisaks toodab ettevõte pakke- ja kaitsepaberit ning kartongi nii […]

  Loe edasi
 • Ringmajandusest lihtsalt ja selgelt

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit (EJKL)/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad 15.mail TEABEPÄEVA „RINGMAJANDUSEST lihtsalt ja selgelt“. TEABEPÄEVAL räägib Eesti Maaülikooli professor Mait Kriipsalu jäätmehierarhiast, EL poolt materjalina ringlussevõtule seatud sihtarvudest ja nende täitmisest ning lihtsalt ja selgelt, mis siis ikkagi on RINGMAJANDUS. Lisaks annab Mihkel Krusberg (KeM) ülevaate Keskkonnaministeeriumi plaanidest seoses ringmajanduse strateegia/tegevuskava väljatöötamisega ja Görel Grauding (KeM) tutvustab […]

  Loe edasi
 • EJKL ÜLDKOOSOLEK

  Eesti Jäätmekäitlejate Liidu üldkoosolek toimub 22. mai 2019, kell 10.00

  Loe edasi
 • Euroopa Jäätmekäitlejate Liidu (FEAD) brainstorming event: From Setting Recycling Targets to Achieving Them?

  From Setting Recycling Targets to Achieving Them? Roundtable event will bring together policy makers from the European Commission (DG ENVI, DG REGIO, DG GROW), representatives of Member States and regions as well as key players from the waste management industry. The aim of this roundtable discussion is to brainstorm from different angles on how the […]

  Loe edasi