• Ringsõit: Pakendite kogumine ja käitlemine LUUBI ALL

  9.45 – 10.00       Kogunemine Ülemiste Keskuse parklas. 10.00                   Väljasõit Ülemiste Keskuse parklast. 10.45 – 11.45     Külastame WeeRec OÜ Kiiul. WeeRec OÜ tegeleb vanade elektri- ja elektroonikajäätmete ning plastpakendite ümbertöötlemisega. Ettevõtte poolt ümbertöödeldud plastiku graanul müüakse erinevatele plastitööstustele. Põhitoodanguks on HDPE ekstrusiooni või survevalu tootmiseks mõeldud graanul. 11.50 – 12.30    LÕUNASÖÖK. 13.00 – 14.00     Külastame Eesti Pakendiringlus OÜ.                              Eesti Pakendiringlus […]

  Loe edasi
 • Teabepäev: Pakendite kogumine ja käitlemine LUUBI ALL

  Teabepäev toimub Kadaka Konverentsikeskuses (Kadaka tee 4, Tallinn). 26. mail toimuvat teabepäeva alustame kell 10.00 ja lõpetame kell 15.15. TEABEPÄEVA TEEMAD Pakendimaterjalid on aastatega muutunud ja pakendite tootjad on toonud turule uusi pakendimaterjale. Millised on pakendijäätmete kogumise tänased praktilised lahendused? Milliseid tulemusi annab pakendijäätmete kogumine läbi avaliku konteinervõrgu ja kuidas toimib kohtkogumine? Pakendijäätmete suunamine materjalina […]

  Loe edasi
 • Ohtlike jäätmete käitleja PÄDEVUSKOOLITUS, 11.-13.10.2022

  Järgmine ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus toimub 11. – 13.oktoobrini. Koolitus toimub 18.märtsil 2020.a. vastu võetud keskkonnaministri määruse “Ohtlike jäätmete käitluse, prügila või jäätmehoidla käitamise eest vastutava isiku koolitus- ja pädevus-nõuded” alusel. Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutav isik võib jätkata vastutava isikuna töötamist tingimusel, et ta omandab nõutava pädevuse 2021. aasta 1. märtsiks. Koolituse viivad läbi omaala spetsialistid riigiasutustest (Keskkonnaministeeriumist, Keskkonnaametist […]

  Loe edasi
 • TEABEPÄEV- jäätmete liigiti kogumine, KOJV hankedokumentide koostamine, komposti ja kääritusjäägi tootmine

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit ja EJKL Kompetentsikeskus korraldavad 16.veebruaril TEABEPÄEVA, kus räägime, jäätmete liigiti kogumise olulisusest, korraldatud jäätmeveo hankedokumentide koostamisest ja biolagunevate jäätmete kasutamisest sisendina nii komposti kui ka biogaasi ja kääritusjäägi tootmisel.  Lisaks, mida näitavad arvud jäätmevaldkonna tänase seisu kohta. TEABEPÄEV toimub Kadaka Konverentsikeskuses (Kadaka tee 4). Teabepäeva on võimalik jälgida ka VEEBIS. TEABEPÄEVAGA alustame […]

  Loe edasi
 • Ringmajanduse ja jäätmekäitluse baaskoolitus

  Ringmajanduse ja jäätmekäitluse baaskoolitus annab kõige üldisemad teadmised ringmajandusest ja jäätmekäitlusest ning on mõeldud: ettevõtete töötajatele, kes tegelevad ringmajandusele ülemineku ja jäätmekäitluse teemadega; kohalike omavalitsuste ametnikele, kelle igapäevased tööülesanded on seotud keskkonnakaitse ja jäätmekäitlusega. Ringmajanduse ja jäätmekäitluse baaskoolituse raames käsitletavad teemad: Jäätmekäitlust reguleerivad õigusaktid. Jäätmehierarhia – jäätmetekke vältimine, korduskasutus, materjalina ringlussevõtt (s.h. EL poolt materjalina ringlussevõtule […]

  Loe edasi
 • Õigusaktid. Sortimismäärus. Liigiti kogumine KOV’ides.

  18.novembril viib EJKL Kompetentsikeskus Kadaka Konverentsikeskuses (Tallinnas) läbi TEABEPÄEVA, kus räägitakse muudatusetest jäätme- ja pakendivaldkonna õigusaktides ja liigiti kogumisest kohalikes omavalitsustes. Teabepäevaga alustame kell 10.00 ja lõpetame kell 15.30. TEABEPÄEVA AJAKAVA ja TEEMAD 10.00 – 11.30     2021.a. jõusutnud muudatused jäätme- ja pakendivaldkonnas. Peeter Eek, ringmajandusekspert 11.30 – 11.45     Kohvipaus. 11.45 – 12.30    Teema jätkub. […]

  Loe edasi
 • Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus

  EJKL Kompetentsikeskus korraldab 8.-10. veebruarini ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse. Koolitus toimub 18.märtsil 2020.a. vastu võetud keskkonnaministri määruse “Ohtlike jäätmete käitluse, prügila või jäätmehoidla käitamise eest vastutava isiku koolitus- ja pädevus-nõuded” alusel. Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutav isik võib jätkata vastutava isikuna töötamist tingimusel, et ta omandab nõutava pädevuse 2021. aasta 1. märtsiks. Koolituse viivad läbi omaala spetsialistid riigiasutustest (Keskkonnaministeeriumist, […]

  Loe edasi
 • Messikülastus: IFAT 31.05-02.06.2022

  31.05-02.06.2022 osaleb Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu delegatsioon Münchenis toimuval maailma tähtsaimal keskkonnaalasel messil IFAT 2022 (https://www.ifat.de/index-2.html). IFAT on erialamess, mille raames tutvustatakse vee-, reovee, jäätmekäitluse ja jäätmete taaskasutuse valdkonna innovaatilisi lahendusi ja uusi pakutavaid teenuseid, kaasaegse keskkonnatehnika kasutusvaldkondi ning nende arendusi kõige laiemal rahvusvahelisel tasemel.

  Loe edasi
 • Põhjamaade nõupidamine

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit ja EJKL Kompetentsikeskus kuuluvad alates 2012. aastast Põhjamaade koostöövõrgustikku, kuhu kuuluvad 6 riigi – Soome, Rootsi, Norra, Taani ja Islandi – jäätmekäitluse/jäätmete taaskasutamisega tegelevate ettevõtete katusorganisatsioonid. Tekkinud on toimiv koostöövõrgustik ja kohtumised toimuvad 2 korda aastas – kevadel ja sügisel. Järgmine kohtumine toimub 12. novembril Islandil Põhilised tegevussuunad: Jäätmed kui ressurss. Jäätmete […]

  Loe edasi
 • EXPO 2021 ühiskülastus

  Loe edasi