• NTM Baltic OÜ

  NTM Baltic OÜ on Soome ettevõttele AB Närpes Trä & Metall kuuluv äriühing, mis on veokite pealisehitiste, prügipakkijate ja haagiste valmistaja. NTM Baltic OÜ alustas Eestis Eriauto Remont OÜ nime all 1996. aastal kuni nimevahetuseni 26.10.2005.a. Tegemist on tootmisettevõttega, mis tegeleb Eestis prügipakkijate müügiga ning hooldusega, veokite pealisehitiste ning haagiste müügi ja hooldusega ning VDL- […]

  Loe edasi
 • Kunda Nordic Tsement AS

  Tsemenditootmisel Kundas on pikad traditsioonid: tsementi on Kundas toodetud alates 1870. aastast. AS Kunda Nordic Tsement moodustati 1992. aastal ning kuulub HeidelbergCement Groupi koosseisu. AS Kunda Nordic Tsement peamiseks tegevusalaks on klinkri ja erinevate tsementide tootmine. Lisaks pakub ettevõte sadamateenuseid ning toodab lubjakivikillustikku. KNT on Eesti suurim jäätmete energeetilise taaskasutamisega tegelev ettevõte. Vastavalt KNT ja […]

  Loe edasi
 • Epler & Lorenz AS

  Tegevusaladeks on ohtlike jäätmete: kogumine termiline töötlemine põletamine bioremedatsioon taaskasutamine. Aadress: Ravila 75A, 51014 Tartu Telefon: 7 421 398, 50 54048 Faks: 7 422 780 Kontakt: Janis Lorenz E-mail: epler-lorenz@epler-lorenz.ee Kodulehekülg: http://www.epler-lorenz.ee/

  Loe edasi
 • Eesti Keskkonnateenused AS

  AS Eesti Keskkonnateenused pakub järgmiseid teenuseid: Jäätmete kogumine – erinevat tüüpi jäätmete kogumine, vajadusel töötlemine ning lõppkäitlejale üleandmine. Jäätmete sorteerimine – eelsorteeritud jäätmete ja pakendijäätmete (sekundaarse tooraine) sorteerimine, töötlemine, lõppkäitlemine või lõppkäitlemiseks üleandmine. Jäätmejaamade haldamine – elanikele mõeldud jäätmete kogumispunktide opereerimine Tallinnas, Tartus ja Viljandis. Tänavate, teede hooldus – puhastame asulate tänavaid ja teid. Aadress: Artelli […]

  Loe edasi
 • Enefit Green AS

  Enefit Green on Eesti ja Baltikumi üks suuremaid taastuvenergia tootjaid. Ettevõte on Baltikumi kõige mitmekesisema tootmisportfelliga ja kuulub rahvusvahelise energiaettevõtte Eesti Energia kontserni. Enefit Green toodab elektrit ja soojust tuulest, veest, biomassist, päikesest, aga ka olmejäätmetest, mida põletame energiaks Iru jäätmepõletuselektrijaamas prügilatesse ladestamise asemel. Aadress: Lelle 22, Tallinn Telefon: 5865 4999 E-mail: info@enefitgreen.ee Kodulehekülg: https://www.enefitgreen.ee/et/avaleht

  Loe edasi
 • EcoPro AS

  Tegevusalad: jäätmekäitluskavade koostamine, jäätmekäitluse alased uuringud ja konsultatsioonid; keskkonnamõjude hindamine ja keskkonnaauditid; reostusuuringud ja keskkonnaseisundi hinnangud; reostunud pinnase puhastamine erinevatel meetoditel; reostunud pinnase ja põhjavee saneerimine; ohtlike jäätmete kogumine ja kahjutustamine; Tallinna Jäätmekäitluskeskuse – TJK (Betooni 17) operaator; Vaivara ohtlike jäätmete kogumiskeskuse ja lõppladustuspaiga operaator. Aadress: Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn Telefon: 6604 762 Faks: 6604 763 Kontakt: Steve […]

  Loe edasi
 • Buchen Industrial Services Baltikum OÜ

  Buchen Industrial Services Baltikum OÜ on asutatud 2005.a. Buchen UmweltService GmbH poolt. Buchen Group on Euroopas juhtiv puhastus ja jäätmekäitlus ettevõte. Ettevõtte põhilisteks klientideks on nafta rafineerimistehased üle Euroopa. OÜ tegeleb tööstusseadmete, elektri- ja soojusjaamade seadmete, torustike ja tanklamahutite puhastamisega põhiliselt Eestis, Lätis, Leedus, Venemaal, Valgevenes ja emafirma tellimusel ka teistes filiaalides. Peamisteks klientideks on […]

  Loe edasi
 • Baltic Biogas OÜ

  Baltic Biogas OÜ on asutatud 2008 aasta alguses ning ettevõtte omanikuks on Eesti kapitalil põhinev energiaprojektide arendamisega tegelev energeetikafirma BEN Energy OÜ. Baltic Biogas OÜ pakub kaasaegseid lahendusi biolagunevatest ainetest energia tootmiseks põllumajandusettevõtetele, toiduainetööstustele, vee- ja prügifirmadele. Baltic Biogas’i eesmärgiks on olla juhtiv biogaasilahenduste pakkuja ning projektide arendaja Balti riikides ning soovime seeläbi aidata kaasa […]

  Loe edasi