• EJKL suvepäevad

  10.-12. augustil 2018 toimuvad Eesti Jäätmekäitlejate Liidu suvepäevad Ida-Virumaal.

  Loe edasi
 • Välisvisiit Islandile

  Eesti Jäätmekäitlejate Liidu delegatsioon külastab 12.-17. juunil 2018 Islandit.

  Loe edasi
 • Põhjamaade nõupidamine

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit ja EJKL Kompetentsikeskus kuuluvad alates 2012. aastast Põhjamaade koostöövõrgustikku, kuhu kuuluvad 6 riigi – Soome, Rootsi, Norra Taani ja Islandi – jäätmekäitluse/jäätmete taaskasutamisega tegelevate ettevõtete katusorganisatsioonid. Koostöö raames pannakse erilist rõhku jäätmetele kui ressursile ning omavahelistes aruteludes on olulisel kohal taaskasutamisega tegelevate eraettevõtete roll/võimalused/kohustused jäätmete korduskasutuse ja materjalina ringlussevõtu suurendamisel Põhjamaades. Lisaks […]

  Loe edasi
 • EJKL üldkoosolek

  Eesti Jäätmekäitlejate Liidu üldkoosolek toimub 14. märtsil 2018

  Loe edasi
 • Messikülastus: ECOMONDO 2018

  6.-9.novembril toimub Itaalias Riminis rohe- ja ringmajanduse (Green and Circular Economy) mess ECOMONDO 2017 http://www.ecomondo.com/

  Loe edasi
 • Messikülastus: IFAT 15.-17.mai 2018

  15.–17.mail 2018 osaleb Eesti Jäätmekäitlejate Liidu delegatsioon Münchenis toimuval maailma tähtsaimal keskkonnaalasel messil IFAT 2018 (https://www.ifat.de/index-2.html). IFAT on erialamess, mille raames tutvustatakse vee-, reovee, jäätmekäitluse ja jäätmete taaskasutuse valdkonna innovaatilisi lahendusi ja uusi pakutavaid teenuseid, kaasaegse keskkonnatehnika kasutusvaldkondi ning nende arendusi kõige laiemal rahvusvahelisel tasemel.

  Loe edasi
 • Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit (EJKL)/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse – 6.-8.veebruar 2018 (esialgsed kuupäevad). Keskkonnaministri määrus kehtestab ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omaja jäätmekäitluse eest vastutava isiku koolitusele ja pädevusele esitatavad nõuded (https://www.riigiteataja.ee/akt/13274456). Koolituse viivad läbi oma ala spetsialistid Keskkonnaministeeriumist, Keskkonnaametist, Keskkonnaagentuurist ja jäätmekäitlusettevõtetest, kes igapäevaselt puutuvad kokku ohtlike jäätmete praktilise käitlusega, lubade/litsentside taotlemisega, aruandlusega jne. […]

  Loe edasi
 • Jäätmekäitluse baaskoolitus

  Jäätmekäitluse baaskoolitus toimub 31.jaanuaril 2018, TALLINNAS, Väike-Paala 1. Jäätmekäitluse baaskoolitus annab kõige üldisemad teadmised jäätmekäitlusest ja on mõeldud: ettevõtete töötajatele, kes tegelevad jäätmete vastuvõtmise, liigutamise, sortimise ja taaskasutusse suunamisega s.h. jäätmejaama operaatorid, käitluskoha operaatorid/dispetšerid, prügiveoki juhid jne. kohalike omavalitsuste ametnikele, kelle igapäevased tööülesanded on seotud keskkonnakaitse ja jäätmekäitlusega. Lektor: Mait Kriipsalu, Eesti Maaülikooli professor Jäätmekäitlust reguleerivad õigusaktid. […]

  Loe edasi
 • TEABEPÄEV: Pakendiaruandlus

  EJKL/EJKL Kompetentsikeskus koostöös Keskkonnaministeeriumiga korraldavad 24.jaanuaril infopäeva, mis käsitleb pakendiaruandlust. Päevakava lisame lähiajal! Lisainfo: ejkl@ejkl.ee või telefonidel 51 30 698 (Margit Rüütelmann) või 523 18 18 (Marit Liivik).

  Loe edasi
 • RINGSÕIT: Pakendijäätmete käitlemine

  Selle aasta viimane ringsõit toimub pakendijäätmete kogumise ja käitlemise teemal. Ringsõit toimub 31.oktoobril Tutvume pakendijäätmete kogumisega Sikupilli Prisma rohelise punkti näitel. Külastame Eesti Pandipakendit. Külastame RP Pakendit. NB! Kohtade arv ringsõidul on piiratud ja sõltub sellest, kui suurt gruppi on ettevõtted võimelised vastu võtma. Kui Teil on soov ringsõidul osaleda, siis andke teada ejkl@ejkl.ee Ringsõidul […]

  Loe edasi