• Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit (EJKL)/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse – 6.-8.veebruar 2018 (esialgsed kuupäevad). Keskkonnaministri määrus kehtestab ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omaja jäätmekäitluse eest vastutava isiku koolitusele ja pädevusele esitatavad nõuded (https://www.riigiteataja.ee/akt/13274456). Koolituse viivad läbi oma ala spetsialistid Keskkonnaministeeriumist, Keskkonnaametist, Keskkonnaagentuurist ja jäätmekäitlusettevõtetest, kes igapäevaselt puutuvad kokku ohtlike jäätmete praktilise käitlusega, lubade/litsentside taotlemisega, aruandlusega jne. […]

  Loe edasi
 • Jäätmekäitluse baaskoolitus

  Jäätmekäitluse baaskoolitus toimub 31.jaanuaril 2018, TALLINNAS, Väike-Paala 1. Jäätmekäitluse baaskoolitus annab kõige üldisemad teadmised jäätmekäitlusest ja on mõeldud: ettevõtete töötajatele, kes tegelevad jäätmete vastuvõtmise, liigutamise, sortimise ja taaskasutusse suunamisega s.h. jäätmejaama operaatorid, käitluskoha operaatorid/dispetšerid, prügiveoki juhid jne. kohalike omavalitsuste ametnikele, kelle igapäevased tööülesanded on seotud keskkonnakaitse ja jäätmekäitlusega. Lektor: Mait Kriipsalu, Eesti Maaülikooli professor Jäätmekäitlust reguleerivad õigusaktid. […]

  Loe edasi
 • TEABEPÄEV: Pakendiaruandlus

  EJKL/EJKL Kompetentsikeskus koostöös Keskkonnaministeeriumiga korraldavad 24.jaanuaril infopäeva, mis käsitleb pakendiaruandlust. Päevakava lisame lähiajal! Lisainfo: ejkl@ejkl.ee või telefonidel 51 30 698 (Margit Rüütelmann) või 523 18 18 (Marit Liivik).

  Loe edasi
 • RINGSÕIT: Pakendijäätmete käitlemine

  Selle aasta viimane ringsõit toimub pakendijäätmete kogumise ja käitlemise teemal. Ringsõit toimub 31.oktoobril Tutvume pakendijäätmete kogumisega Sikupilli Prisma rohelise punkti näitel. Külastame Eesti Pandipakendit. Külastame RP Pakendit. NB! Kohtade arv ringsõidul on piiratud ja sõltub sellest, kui suurt gruppi on ettevõtted võimelised vastu võtma. Kui Teil on soov ringsõidul osaleda, siis andke teada ejkl@ejkl.ee Ringsõidul […]

  Loe edasi
 • Ehitus-ja lammutusjäätmete sortimine, käitlemine ja järelevalve

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit (EJKL)/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad 14.novembril 2017.a. Tallinnas TEABEPÄEVA ehitus-ja lammutusjäätmete sortimise, käitlemise ja järelevalve teemadel. Teabepäev toimub Väike-Paala 1 (5.korrus). TEABEPÄEVA sihtgrupp on: ehitusettevõtted, lammutajad, jäätmekäitlejad, kohalikud omavalitused ja teemaga seotud riigiasutused. Koolituse eesmärk on anda ülevaade, milline on täna jäätmekäitluse korraldus ehitusobjektidel ja arutada, mis motiveeriks ehitajad/lammutajaid ehitus-ja lammutusjäätmeid liigiti koguma, millised […]

  Loe edasi
 • SEMINAR: Komposti tootmine ja kvaliteet

  SEMINAR komposti tootmise ja kvaliteedi teemadel toimub 6. oktoobril 2017 Jõelähtme Golfikeskuses (http://www.egcc.ee/et/ettevotetele-2/asukoht) 06.oktoobril korraldavad Eesti Jäätmekäitlejate Liit/EJKL Kompetentsikeskus Jõelähtme Golfikeskuses SEMINARI, mis käsitleb komposti tootmist ja kvaliteeti. Seminar on suunatud biolagunevatest jäätmetest komposti tootjatele ja reoveesettest komposti tootjatele. Seminaril esinevad ja oma kogemusi jagavad: Florian Amlinger – Euroopa Komposti Koostöövõrgustiku juhatuse liige, Austria Komposti […]

  Loe edasi
 • Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit (EJKL)/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse – 17.-19. oktoober 2017.a. JÄRGMINE PÄDEVUSKOOLITUS TOIMUB ALLES JÄRGMISEL AASTAL (veebruar-märts). Seega kui Teil on soov või vajadus pädevuskoolitusel osaleda, siis tehke seda juba oktoobris!  Keskkonnaministri määrus kehtestab ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omaja jäätmekäitluse eest vastutava isiku koolitusele ja pädevusele esitatavad nõuded (https://www.riigiteataja.ee/akt/13274456). Koolituse viivad läbi oma […]

  Loe edasi
 • Põhjamaade nõupidamine

  Loe edasi
 • Jäätmepäev 2017

  REGISTREERIMINE! 22.novembril 2017 toimub Tallink SPA & Conference hotellis (Sadama 11a) Eesti Jäätmekäitlejate Liidu iga-aastane traditsiooniline üritus – JÄÄTMEPÄEV. Kui eelmisel Jäätmepäeval märtsis 2016 keskendusime ringmajanduse teemadele “Ringmajandus – väljakutse riigile ja ettevõtjale”, siis sel aastal arutame Eesti jäätmekäitluse probleeme. 2017.a. Jäätmepäeva teema on – JÄÄTMEKÄITLUSEST AUSALT – EESTI VÄLJAVAATED TÄITA TAASKASUTAMISELE SEATUD SIHTARVE 2020.  Erinevad […]

  Loe edasi
 • VÄLISVISIIT: EXPO 2017 Future Energy

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit/EJKL Kompetentsikeskus korraldab 03. – 08.septembrini 2017 välisvisiidi Kasahstani, mille raames on võimalus külastada maailmanäitust EXPO 2017 Astanas. EXPO-2017 teema on FUTURE ENERGY – TULEVIKU ENERGIA ja märksõnad on taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks, kasvuhoonegaaside heitekoguste vähendamine, kliimamuutused jne.

  Loe edasi