• Põhjamaade nõupidamine

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit ja EJKL Kompetentsikeskus kuuluvad alates 2012. aastast Põhjamaade koostöövõrgustikku, kuhu kuuluvad 6 riigi – Soome, Rootsi, Norra Taani ja Islandi – jäätmekäitluse/jäätmete taaskasutamisega tegelevate ettevõtete katusorganisatsioonid. Tekkinud on toimiv koostöövõrgustik ja kohtumised toimuvad 2 korda aastas – kevadel ja sügisel. 3. juunil toimus 2019. aasta kevadine kohtumine Helsingis. Nõupidamisel arutleti jäätmete raamdirektiivi […]

  Loe edasi
 • Jäätmelubade/litsentisde taotlemine ja jäätmete impordi piiramine Eestisse

  TEABEPÄEV: Jäätmelubade/litsentisde taotlemine ja jäätmete impordi piiramine Eestisse Eesti Jäätmekäitlejate Liit korraldab 18.juunil TEABEPÄEVA, et rääkida lahti jäätmelubade/litsentside taotlemisel esinevad puudused/probleemid ja kuidas neid vältida ning arutada põhjuste üle, miks Keskkonnaamet piirab jäätmete importi Eestisse. Ettevõtjad on kogenud, et jäätmelubade/litsentside taotluste menetlemine venib, Keskkonnaamet küsib küsimusi ja sageli jääb ebaselgeks, kas ja miks seda kõike […]

  Loe edasi
 • Ringsõit – Vanapaberi taaskasutamine

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad 02.mail ringsõidu/ettevõtete külastuse, mille teemaks on VANAPABERI taaskasutamine. Külastame kahte ettevõtet Räpina Paberivabrikut Räpinas ja Werrowooli Antslas. Mõlemad ettevõtted panustavad otseselt ringmajanduse kontseptsiooni ellu viimisesse. Räpina Paberivabriku külastamine Räpina Paberivabrik AS on Skandinaaviamaade suurim pakkenurkade tootja. Ettevõtte põhitoodanguks on nurgaprofiilid, mida valmistatakse väga erinevate mõõtude ja kujuga. Lisaks toodab ettevõte pakke- ja kaitsepaberit ning kartongi nii […]

  Loe edasi
 • Ringmajandusest lihtsalt ja selgelt

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit (EJKL)/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad 15.mail TEABEPÄEVA „RINGMAJANDUSEST lihtsalt ja selgelt“. TEABEPÄEVAL räägib Eesti Maaülikooli professor Mait Kriipsalu jäätmehierarhiast, EL poolt materjalina ringlussevõtule seatud sihtarvudest ja nende täitmisest ning lihtsalt ja selgelt, mis siis ikkagi on RINGMAJANDUS. Lisaks annab Mihkel Krusberg (KeM) ülevaate Keskkonnaministeeriumi plaanidest seoses ringmajanduse strateegia/tegevuskava väljatöötamisega ja Görel Grauding (KeM) tutvustab […]

  Loe edasi
 • EJKL ÜLDKOOSOLEK

  Eesti Jäätmekäitlejate Liidu üldkoosolek toimub 22. mai 2019, kell 10.00

  Loe edasi
 • Euroopa Jäätmekäitlejate Liidu (FEAD) brainstorming event: From Setting Recycling Targets to Achieving Them?

  From Setting Recycling Targets to Achieving Them? Roundtable event will bring together policy makers from the European Commission (DG ENVI, DG REGIO, DG GROW), representatives of Member States and regions as well as key players from the waste management industry. The aim of this roundtable discussion is to brainstorm from different angles on how the […]

  Loe edasi
 • World Circular Economy Forum

  This year, the programme will be divided into four different tracks: innovation, sectoral, strategy and social. Track 1: INNOVATION: This track will cover the role of innovation in transitioning to a circular economy. It will include discussions on new business activities, future technologies and required investments for scaling-up the circular economy. Track 2: SECTORAL: This […]

  Loe edasi
 • ERMEL suvepäevad

  Loe edasi
 • Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus

  Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus EJKL/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad 11.–13. juunil 2019 ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse. Koolituse viivad läbi omaala spetsialistid riigiasutustest (Keskkonnaministeerium, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (KEMIT), Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur) ja ettevõtetest, kes igapäevaselt puutuvad kokku ohtlike jäätmete praktilise käitlusega, aruandlusega jne. Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse hind Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liikmetele on 275 EUR ja kõikidele teistele 355 EUR. Käibemaksu ei lisandu. […]

  Loe edasi