PRESSITEADE: Jäätmepäeval räägime ausalt Eesti jäätmekäitlusest

PRESSITEADE
21. NOVEMBER 2017

Jäätmepäeval räägime ausalt Eesti jäätmekäitlusest.

Homme, 22. novembril kella 10 – 15 toimub Tallink SPA & konverentsihotellis Eesti Jäätmekäitlejate Liidu JÄÄTMEPÄEV “Jäätmekäitlusest ausalt – Eesti väljavaated täita taaskasutamisele seatud sihtarve 2020.“

Euroopa Liit on seadnud jäätmete taaskasutamisele sihtarvud, mille kohaselt tuleb aastaks 2020 korduskasutada ja/või materjalina ringlusse võtta 50% segaolmejäätmetes sisalduvast metallist, paberist ja papist, plastist ja klaasist.

Veel mõni aasta tagasi võisime tõdeda, et korduskasutamine ja jäätmete materjalina taaskasutamine suureneb Eestis 1-2% aastas. Kui 2014.a. korduskasutati või võeti materjalina taaskasutusse 31-32%, siis 2015.a. ametlikele andmetele tuginedes vähenes see protsent 29%-ni ning 2016.a. jäi see alla 29%-i.

Kindlasti on märgilise tähendusega asjaolu, et tõusuteele on pööranud nii olmejäätmete teke kui ka prügilatesse ladestamine.

„Kui 2015.a. tekkis olmejäätmeid 395 516 tonni, siis 2016.a. oli see number juba 425 578 tonni. Olmejäätmete prügilasse ladestamise osas oli kõige edukam aasta 2014, kui ladestamisele jõudis alla 10%-i olmejäätmetest (8,5%), kuid eelmisel aastal kerkis see protsent 11,65-ni.

Esialgsetel andmetel on prügilatesse ladestamine jätkuvalt jõudsal tõusuteel ka käesoleval aastal,“ tõi välja Eesti Jäätmekäitlejate Liidu tegevjuht Margit Rüütelmann.

Tänaseks on kõikidele osapooltele selge, et Eesti 2020. aastaks praeguste arengute raames Euroopa Liidu poolt seatud sihtarve ei täida.

Jäätmepäeval arutavad erinevate ametkondade esindajad ja erasektor teiste Euroopa riikide edulugude põhjal, millise tee peaks Eesti valima, et aastal 2020 oleks võimalik täita  korduskasutusele ja materjalina ringlussevõtule seatud sihtarve.

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu juhatuse esimees Aivar Lõhmus aga tõdes, et taaskasutamise sihtarvudeni jõudmine eeldab kõikide osapoolte – riigiasutused, kohalikud omavalitused, erasektor – väga tõsist ja konstruktiivset koostööd.

Jäätmepäeva avab kell 10.00 Eesti Jäätmekäitlejate Liidu juhatuse esimees Aivar Lõhmus.

Avakõnedeks saavad sõnad Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra ja keskkonnaminister Siim Kiisler.

Iirimaa kogemusi jäätmete taaskasutamsie arendamisel jagab Iirimaa Jäätmekäitlejate Liidu peasekretär Conor Walsh.

Arvamuse avaldamiseks saavad sõnad Keskkonnaministeeriumi, Eesti suurima omavalitsuse, Tallinna linna, ja Eesti Jäätmekäitlejate Liidu esindajad.

Jäätmepäeval osalevad Keskkonnaministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Keskkonnaameti, Keskkonnaagentuuri, Konkurentsiameti, Riigikontrolli, Keskkonnainvesteeringute Keskuse, jäätmekäitlusettevõtete esindajad, tootjavastutusorganisatsioonid, Tallinna Tehnikakõrgkool ja kohalikud omavalitsused (Tallinna LV, Tartu LV, Kohtla-Järve LV, Kuressaare LV jne).