PRESSITEADE: Ringmajandusliidu ettevõtted: mida teada jäätmete käitlemisest pandeemia ajal

Ringmajandusliidu ettevõtted: mida teada jäätmete käitlemisest pandeemia ajal

Pressiteade, 19. märts 2020

Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu liikmete käitumisjuhised pandeemia ajaks.

 • Era- ja äriklientide jäätmete vedu ja käitlus jätkub tavapäraselt, kuid palume klientidelt kontaktivaba suhtlust nii asjaajamisel kui jäätmete üleandmisel.
 • Klienditeeninduspunktid on suletud, aga kogu suhtlus ja asjaajamine on võimalik korraldada virtuaalselt või telefonis.
 • Ohtlike jäätmete käitlejad tuletavad inimestele meelde, et kogu ohtlike jäätmete käitlus allub rangetele reeglitele ning viiruse sattumine jäätmetest inimestele on vähetõenäoline.

Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuhi Margit Rüütelmanni sõnul jätkub jäätmete kogumine ja käitlemine nagu see siiani on toiminud ning inimesed ei pea muretsema võimaliku nakkusohu pärast ei oma jäätmekorralduses ega ohtlike jäätmete käitlemise protsessis. „Oluline on, et teenindavate ettevõtete töötajad oleksid kaitstud, et tagada jäätmekorralduse jätkumine kogu eriolukorra vältel. Samal eesmärgil on ettevõtted koostöös kohalike omavalitsustega sulgenud osa jäätmejaamu ning neis, mis on veel avatud, palume praegu kõigil käia nii vähe kui võimalik. Soovime, et ka meie valdkonna töötajad püsiksid terved, et tagada elutähtsate teenuste jätkumine.“

Tartu Ülikooli Kliinikumi keskkonnaosakonna juhataja Triin Arujõe kinnitab, et Eestis on olemas võimekus käidelda Eesti tervishoiuasutustes tekkivaid nakkusohtlikke jäätmeid. „Tartu Ülikooli Kliinikumi jäätmeautoklaav nakkusohtlike jäätmete käitlemiseks töötab ka eriolukorra ajal ning ohtu, et nakkusohtlikud jäätmed käitlemata jäävad, ei ole,” ütles Triin Arujõe

Ohtlike, sealhulgas nakkusohtlike jäätmetega tegeleva ettevõtte ASi Epler & Lorenz juhataja Janis Lorenz ütles, et kliinikute ja perearstikeskuste ohtlike jäätmete käitluse protsessi ohutus on alati tagatud väga karmide meetmetega, kuid praegustes tingimustes vähendati otsekontaktid inimestega miinimumini. „Kõige tähtsam on, et nakkusohtlikud jäätmed oleksid nõuetekohaselt pakendatud erimärgistusega kollast värvi kottidesse. Oht on minimeeritud, kui jäätmed pannakse lisaks topelt kotti. Teravad esemed, näiteks süstlad, peavad olema spetsiaalsetes konteinerites. Ettevõtte poolt kehtestatud reeglitest lähtuvalt ei tohi meie töötajad kokku puutuda perearstikeskuste või kliinikute töötajatega. Klientidel palutakse jäätmed ladustada kokkulepitud kohtadesse, kust need ära viiakse ning suunatakse põletusse. Hetkel ei võeta ka allkirju jäätmete üleandmise kohta. Ettevaatusabinõud on kasutusele võetud selleks, et vältida nakatumist ja nakkuse edasikandmist. Suletud on käitluskeskuse klienditeenindus ja kohapeal jäätmeid vastu ei võeta. Meie ettevõtte töötajad veavad jäätmed klientide juurest käitluskeskusesse,“ selgitas Janis Lorenz.

„Nii palju kui meist oleneb ja on võimalik, siis era- ja äri klientide jäätmevedu jätkub nii nagu graafikutes kokkulepitud on. Kui on vaja muudatusi teha, siis lepitakse kliendiga see eraldi kokku,“ sõnas AS Eesti Keskkonnateenused juhatuse esimees Argo Luude. „Peamised muudatused puudutavad kontakte inimeste vahel: meie oma ettevõttes, nagu ka paljud teised ettevõtted, kliente vastu ei võta, st et kontorid ja klienditeeninduspunktid on kinni. Kogu suhtlus toimub iseteeninduskeskkonnas, meili või telefoni teel. Samuti soovitan, et kui te olete nakatunud Covid-19 viirusega, ärge haiguse perioodil jäätmeid liigiti koguge, sest need viiakse järelsortimisse, kus töö toimub käsitsi ja oluline on, et ka sortijate võimalus nakatuda koroonaviirusega oleks viidud miinimumini.“

Iru elektrijaama ning sealset jäätmeblokki opereeriva Enefit Greeni juhatuse liikme Veiko Räime sõnul on kujunenud olukorras, kus suur osa inimestest viibib kodudes ning toidukaupade ostukogused on hüppeliselt kasvanud, eluliselt vajalik, et igapäevane jäätmevedu jätkuvalt toimiks. „Enamik täna Eestis tekkivaid sortimata segaolmejäätmeid jõuab Iru elektrijaama, kus kasutame neid kütusena elektri- ja soojusenergia koostootmiseks. Toimiv jäätmete kogumine tagab vajaliku stabiilse kütusevoo, mis on oluline, sest Iru elektrijaam toodab elutähtsa teenuse osutajana jäätmetest soojusenergiat Tallinna kaugküttevõrku,“ ütles Veiko Räim. Ta kinnitas, et Iru elektrijaamas on tänu tarnete vastuvõtu automatiseeritusele inimeste omavahelised kokkupuutevõimalused viidud miinimumini.

Jäätmekäitlust puudutavad nõuanded eriolukorra ajaks

Era- ja äriklient

 • Kõiki kliente teenindatakse nagu kokku lepitud, kõik toimingud lepingute ja arvetega palume lahendada virtuaalselt või telefoni teel.
 • Ärikliendid: teenindame nii nagu kokku lepitud. Palume tagada objektidele ligipääs, et ekipaaži töötaja ei peaks kellegagi isiklikult suhtlema, vaid saaks ise konteineri ära vahetada.
 • Kui vähegi võimalik, tooge konteiner aia taha, et see oleks teenindavale ekipaažile kättesaadav ilma väravaid avamata, inimestega suhtlemata.
 • Täisnuusatud salvrätid visake segaolmejäätmete prügikasti! Vanapaberi ja papi konteinerisse neid visata ei tohi. Ei eriolukorra ajal ega ka mitte tavaolukorras!
 • Kui olete otsustanud jäätmejaama külastada, siis hoidke töötajaga nii suurt distantsi kui võimalik. Osa jäätmejaamadest on ka suletud (info kohalike omavalituse kodulehtedel), kuid neis, mis on lahti, on muudetud töökorraldust nii, et jäätmejaamas võib kohapeal viibida korraga vaid 1 klient. See võib kaasa tuua järjekordi ning palume jäätmejaama jäätmete toomise võimalusel edasi lükata.
 • Teeninduspunktide ja jäätmejaamade taasavamisest teavitame kodulehel.

Perearstikeskused, kliinikud jmt:

 • Klienditeeninduspunktid on suletud, palun lepi kokku telefoni või e-posti teel ohtlike jäätmete üleandmine ja me tuleme ise järele.
 • Palume vältida otsest kontakti käitlusettevõtte teenindajatega ka jäätmete üleandmisel: leiame koostöös lahenduse jäätmete kontaktivabaks üleandmiseks.
 • Teeninduspunktide ja jäätmejaamade taasavamisest teavitame kodulehel.

Pakendijäätmete kogumine:

 • Pakendikonteinereid teenindatakse jätkuvalt väljakujunenud regulaarsusega.
 • Haigestunud või haigusetunnustega inimestel palume oma pakendeid avalikesse pakendikonteineritesse mitte viia, vaid panna segaolmejäätmete konteinerisse. Põhjuseks vajadus kaitsta sortimisjaamade töötajaid võimaliku nakatumise eest.

Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu eesmärk on olla ringmajanduse mudeli järgi tegutsevate ettevõtete katus- ja esindusorganisatsioon, mis on jätkusuutliku ringmajanduse eestvedaja, eestkõneleja ja visionäär.

 

Lisainformatsioon:

Margit Rüütelmann, Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuht

Tel: 513 0698, e-post: margit@ejkl.ee