Riigi Jäätmekava KSH programmi avalik arutelu

Riigi jäätmekava 2014-2020 keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik arutelu toimub 07.01.2013 kl 15.00 KKM I korruse saalis.