Ringmajanduse Vedur ja Pidur

Eesti Ringmajandusettevõtete Liit on taasalustamas valdkonna tunnustuste traditsiooniga ning soovib hakata välja andma Ringmajanduse Veduri ja Piduri tiitlit. Sellega seoses ootame teie ettepanekuid Ringmajanduse Veduri ja Piduri tiitli kandidaatideks. 

Tunnustus antakse üle sügisesel Ringmajanduspäeval (seekord kohtume selleks puhuks 28. septembril!) ning kandidaate saab esitada igaüks! Ole hea – anna meile teada, kes Sinu meelest võiks tiitleid pälvida. Loe täpsemalt allpool.

Ettepanekuid Ringmajanduse Veduri ja Piduri tiitli kandidaatide kohta võib esitada iga füüsiline või juriidiline isik. Ettepanekud esitatakse koos põhjendustega, miks kandidaat peaks pälvima Ringmajanduse Veduri või Piduri tiitli. Saada ettepanekud palun rmel@rmel.ee. Ettepanekuid ootame kuni 31. augustini 2022 (kaasa arvatud).

 

Ringmajanduse Veduri tiitli eesmärk on väärtustada ja avaldada avalikku tunnustust isikutele, asutustele või organisatsioonidele, kes oma tööalase tegevusega on paistnud avalikkuses silma ringmajanduse arendamise ja uute ringmajandusmudelist lähtuvate tegevuste soodustamisega.

Ringmajanduse Veduri kandidaadid:

  • aitavad igati kaasa ringmajanduse arengule Eestis;
  • panustavad uute ringmajandusmudelite rakendamisega tegevuste mitmekesisemaks muutumisse;
  • propageerivad ressursside säästlikku tarbimist ja kestlikku mõtteviisi;
  • vähendavad jäätmeteket ja arendavad juba tekkinud jäätmete materjalina ringlussevõttu;
  • on aktiivsed koostööpartnerid nii Liidule kui ka Liidu ettevõtetele.

Ringmajanduse Piduri tiitli eesmärk on juhtida laiema avalikkuse tähelepanu isikute, asutuste või organisatsioonide käitumisele, kelle ametialane tegevus või väljendatud seisukohad on takistanud ringmajanduse põhimõtete elluviimist.

Ringmajanduse Piduri kandidaadid:

  • pidurdavad oma tegevusega ringmajanduse arengut Eestis;
  • takistavad oma tegevusetusega ringmajanduse põhimõtete rakendamist;
  • silmatorkavad vastuolud kandidaadi sõnades ja tegudes on takistanud ringmajanduse põhimõtete elluviimist.

Ringmajanduse veduri ja piduri otsustab žürii, mille moodustav Liidu juhatus koos vähemalt ühe ringmajanduse spetsialistiga väljastpoolt liitu.