Ringmajandusettevõtete liit otsib 2024. aasta Ringmajanduse Vedurit ja Pidurit

Eesti Ringmajandusettevõtete Liit annab 2022. aastast välja Ringmajanduse Veduri ja Piduri tiitlit. 2023. aasta Ringmajanduse Piduri tiitli pälvis iga Eesti elanik, kes jäätmeid ei sorteeri. 

 

Tänasest algas kandidaatide esitamine 2024. aasta Ringmajanduse Veduri ja Piduri tiitlitele. Ringmajanduse veduri ja piduri otsustab žürii, mille moodustav Liidu juhatus koos vähemalt ühe ringmajanduse spetsialistiga väljastpoolt liitu.

Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuhi Margit Rüütelmanni sõnul on Ringmajanduse Veduri ja Piduri tiitel mõeldud ergutamaks valdkonnas tegutsejaid ning ka valdkonna murekohtadele tähelepanu tõmbamiseks. „Näiteks eelmisel aastal sai Piduri tiitli Eesti inimene, kes ei sorteeri jäätmeid just seetõttu, et isegi neis omavalitsustes, kus oli sel hetkel võimalik korraldatud olmejäätmeveo raames jäätmeid liigiti koguda neljaks-viieks, oli sortijaid ikkagi vähe ja vastuseis avalikult ikkagi nähtav. Tänaseks on seis palju parem: kõikides omavalitsustes on biojäätmete liigiti kogumine kohustuslik ning kokku kogutavate biojäätmete kogused järjest kasvamas. See on väga positiivne, sest neis tehtav biogaas ja kompost on suurepärane näide ringmajandusest.“

Rüütelmanni sõnul on Ringmajanduse Vedurid aga alati silma paistnud millegi erilisega ning nende tunnustamine suureks auks. Kui 2023. aastal pälvis Ringmajanduse Veduri tiitli Eesti Jäätmehoolduskeskus, siis 2022. aastal sai sama tiitliga pärjatud Eesti Pandipakend.

Ringmajanduse Pidurit olid vastavalt 2022. aastal Eesti Keskkonnaamet ja nagu mainitud, 2023. aastal Eesti elanik, kes jäätmeid ei sorteeri.

Ettepanekuid Ringmajanduse Veduri ja Piduri tiitli kandidaatide kohta võib esitada iga füüsiline või juriidiline isik. Ettepaneku tuleb esitada koos põhjendustega, miks kandidaat peaks pälvima Ringmajanduse Veduri või Piduri tiitli. Ettepanekud võib saata rmel@rmel.ee, 2. septembrini.

 

Ringmajanduse Veduri tiitli eesmärk on väärtustada ja avaldada avalikku tunnustust isikutele, asutustele või organisatsioonidele, kes oma tööalase tegevusega on paistnud avalikkuses silma ringmajanduse arendamise ja uute ringmajandusmudelist lähtuvate tegevuste soodustamisega.

Pildid Ringmajanduse Veduri ja Piduri tiitli üleandmisest 2023. aastal: https://drive.google.com/drive/folders/1QUe66Q3G8zZGEWHV9FUk_SxzpplBreYn?usp=share_link

Ringmajanduse Veduri kandidaadid:

  • aitavad igati kaasa ringmajanduse arengule Eestis;
  • panustavad uute ringmajandusmudelite rakendamisega tegevuste mitmekesisemaks muutumisse;
  • propageerivad ressursside säästlikku tarbimist ja kestlikku mõtteviisi;
  • vähendavad jäätmeteket ja arendavad juba tekkinud jäätmete materjalina ringlussevõttu;
  • on aktiivsed koostööpartnerid nii Liidule kui ka Liidu ettevõtetele.


Ringmajanduse Piduri
 tiitli eesmärk on juhtida laiema avalikkuse tähelepanu isikute, asutuste või organisatsioonide käitumisele, kelle ametialane tegevus või väljendatud seisukohad on takistanud ringmajanduse põhimõtete elluviimist.

Ringmajanduse Piduri kandidaadid:

  • pidurdavad oma tegevusega ringmajanduse arengut Eestis;
  • takistavad oma tegevusetusega ringmajanduse põhimõtete rakendamist;
  • silmatorkavad vastuolud kandidaadi sõnades ja tegudes on takistanud ringmajanduse põhimõtete elluviimist.