Ringmajanduspäev 10. mail 2024: Mis juhtub, kui jäätmereform saab teoks?

  1. mail toimus Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu Ringmajanduspäev

Selleaastasel Ringmajanduspäeval keskenduti jäätmereformile ning sellele, kas kohalikud omavalitsused on piisavalt võimekad jäätmeseaduse väljatöötamiskavatsuse rakendamiseks. Ringmajanduspäev kandis pealkirja “Mis juhtub, kui jäätmereform saab teoks”

  • Sissejuhatava ettekande tegi Taani jäätmemajanduse ekspert Niels Bukholt, kes andis ülevaate Taani jäätmekorraldusest. Tema sõnul on Taani põdenud läbi samad perioodid jäätmekorralduses, mis Eesti, ning jõudnud tänaseks jäätmete vabaturu lahenduseni, mis annab kõik võimalused eraettevõtlusel valdkonda arendada ja investeerida.Üks vabaturu toimimise eeldus on eksperdi sõnul see, et jäätmed peavad materjalina ringlusse suunamiseks – uute toodete valmistamiseks   igal juhul jõudma vabale turule – ja kui tsükli alguses on jäätmed munitsipaalomandis, on väga keeruline neid sealt uuesti eraomandisse saada.
  • Majanduslikku vaadet jäätmekorraldusele ja jäätmemajanduselle analüüsis LHV Panga analüütik Heido Vitsur, kes rõhutas realistliku õigusruumi loomise vajadust ringmajanduse efektiivseks toimimiseks, samuti hoiatas ta jäätmesektori koondumise eest kohalike omavalitsuste kätte. Jäätmekorralduse osas rõhutas Vitsur konkurentsikeskkonna võrdsuse tähtsust. “Ökonoomika mõttes on ükskõik, kas jäätmeid koguvad omavalitsused või erasektor, kuid konkurentsikeskkond peab olema täpselt samasugune. Kui aga luuakse kohalikele omavalitsustele eeliseid, siis turg ei tööta, koondub omavalitsuste kätte ning tekivad suured käärid kvaliteedis.”
  • Kohaliku omavalitsuse vaadet jagas Tartu abilinnapea Raimond Tamm, kelle sõnul on jäätmereform kindlasti, sest hetkel ei vastuta sisuliselt keegi jäätmeahelas toimuva eest.  Ettevõtjate küsimusele valmisolekust jäätmekäitluse edendamiseks Tartu territooriumil vastas abilinnapea, et ringmajanduse investeeringutele on Tartu kindlasti avatud. Ka rõhutas Tamm, et kohaliku ringmajanduse edendamine on Tartu jaoks prioriteet. “Kui ettevõtjatel on soov meie piirkonnas teha jäätmekäitluslahendus, investeering ringmajandusse, siis loomulikult me oleme selles osas toetavad,” nentis Tamm ning kutsus ettevõtjaid võimalike lahenduste üle arutlema, “asukoha põhistes vastuseisudes ehk nn “NIMBY” efekti puhul ei tohi ettevõtteid jätta üksi, sest muidu neid investeeringuid ei sünni,” lisas Tamm.

Ringmajanduspäeva lõpetas poliitiline väitlus pidasid Hanah Lahe (Reformierakond) ja Riho Terrase vahel (Isamaa).

Ringmajanduspäeva pildigalerii: https://drive.google.com/drive/folders/1ONdt8-akU0JrBlgrW0Vlzkj9c0mrHZ1P?usp=share_link

Ettekannete videod Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu Youtube kanalilt: https://youtube.com/@ringmajandus?si=3B0_ehkcPh13b2Cc