Aivar Lõhmus

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu üldkoosolek omistas Aivar Lõhmusele liidu auliikme staatuse 14. märtsil 2019. a.

Aivar Lõhmus on kuulunud juhatusse aastatel 2003 – 2007 ja 2009 – k.a. ning tegutsenud juhatuse esimehena 2009 – 2013 ja 2017 – 2019.
Aivar olnud koostööprojekti “Jäätmete Taaskasutusklaster” algataja ja  eestvedaja.

Lisaks eelnevale on Aivar Lõhmus juhtinud liidu erinevaid töögruppe ja olnud Aukohtu liige.

E-mail: aivar.lohmus@mail.ee