EcoPro AS

Tegevusalad:

  • jäätmekäitluskavade koostamine, jäätmekäitluse alased uuringud ja konsultatsioonid;
  • keskkonnamõjude hindamine ja keskkonnaauditid;
  • reostusuuringud ja keskkonnaseisundi hinnangud;
  • reostunud pinnase puhastamine erinevatel meetoditel;
  • reostunud pinnase ja põhjavee saneerimine;
  • ohtlike jäätmete kogumine ja kahjutustamine;
  • Tallinna Jäätmekäitluskeskuse – TJK (Betooni 17) operaator;
  • Vaivara ohtlike jäätmete kogumiskeskuse ja lõppladustuspaiga operaator.

Aadress: Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn
Telefon: 6604 762
Faks: 6604 763
Kontakt: Steve Vili
E-mail: ecopro@ecopro.ee
Kodulehekülg: http://www.ecopro.ee/