Eesti Pakendiringlus OÜ

Eesti Pakendiringlus on pakendite taaskasutusorganisatsioon, mille eesmärgid on:

  1. luua ja hoida töös üleriigiline pakendite kogumisvõrk;
  2. korraldada pakendijäätmete taaskasutamist sellises ulatuses, mis tagab Eesti Pakendiringlusele delegeeritud kohustuste täitmise;
  3. informeerida tarbijaid pakendite äraandmise võimalustest

Pakendite kogumine

Eesti Pakendiringlus kogub pakendeid kõikides kohalikes omavalitsustes. Eesti Pakendiringlus OÜ on üle Eesti paigaldanud rohkem kui 2000 pakendikogumise konteinerit.

Pakendite sorteerimine

Kõiki pakendeid peab peale kogumist ja enne taaskasutamisse suunamist sorteerima. Mida rohkem sorteeritakse pakendeid kohapeal seda vähem on vaja neid hiljem sorteerida. Sorteerimise osas teeb Eesti Pakendiringlus OÜ koostööd kõikide Eestis asuvate sorteerimisjaamadega.

Pakendite taaskasutamine

Pakendite taaskasutamiseks püütakse leida parimaid pakkumisi. Võrdsete pakkumiste korral eelistatakse kohalikke ümbertöötlejaid.

Pakendite kogumist, sorteerimist ja taaskasutamist finantseeritakse pakendiettevõtjate poolt Eesti Pakendiringlusele makstavatest tariifidest.

Eesti Pakendiringlus on akrediteeritud keskkonnaministri poolt.

 

Aadress: Vana-Narva mnt 26, 74114 Maardu
Telefon: 633 9240
Kontakt: Alder Harkmann
E-mail: alder@pakendiringlus.ee
Kodulehekülg: www.pakendiringlus.ee