Puidukäitlus OÜ

Puidukäitlus OÜ on ettevõte, kes lähtub oma tegevuses järgmisest põhimõttest – Hea jäätmekäitluse mudel tähendab seda, et juba jäätmeid koondades peame mõtlema, kuidas seda on tarbitud, kas sellest tekkivaid jäätmeid käideldakse loodust säästes ning kuidas jäätmed uuesti ressursina kasutusele võtta. Hea ja korrektse jäätmekäitluse eesmärk on hoida tooteid ja materjale võimalikult kaua kasutuses ning teenida seeläbi suuremat tulu ehk siis suunata ringmajandusse.

Telefon: (+372) 503 3567
Kontakt: Erkki Naabel
E-mail: info@puidukaitlus.ee
Kodulehekülg: https://puidukaitlus.ee/