Torma Prügila

​Torma prügila on üks viiest täielikult keskkonnanõuetele vastavast prügilast Eestis, mis tegutseb alates 2001. aastast.

Prügila pindala kokku on 25,63 ha, millest välja on arendatud ca 11 ha. Välja on ehitatud jäätmete ladestusalad (uus IV ladestusala avati 2020. a lõpus), asfalteeritud kompostimisväljak ja erinevate jäätmete töötluse- ja hoiustamisalad. Prügilas tekkiv nõrgvesi kogutakse kokku ning puhastatakse kõrgtehnoloogilises pöördosmoos puhastis.

Teenused:

  • Tavajäätmete kogumine, töötlemine, taaskasutamine ning ladestamine
  • Ehitus- ja lammutusjäätmete kogumine ja käitlus
  • Erinevate liigitikogutud jäätmete kogumine, sorteerimine ja töötlemine
  • Kaeve- ja planeerimistööd
  • Pinnasetööd buldooseriga
  • Lammutustööde teostamine
  • Transportteenused erinevate konteiner- ja haagisveokitega

Aadress: Võtikvere küla, Mustvee vald, 48525 Jõgevamaa
E-mail: info@tormaprugila.ee
Kodulehekülg: www.tormaprugila.weebly.com
Tel: +372 77 64 789