TEABEPÄEV, muudatused jäätmekäitlust reguleeerivates õigusaktides

26.jaanuari algusega kell 10.00 toimub TEABEPÄEV, kus käsitletakse muudatusi jäätmekäitlejate igapäevast tööd reguleerivates õigusaktides – jäätmeseadus & jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute koodid.
Üritus toimub Keskkonnaministeeriumi 1. korruse saalis.

TEABEPÄEV toimub EJKL ja Keskkonnaministeeriumi koostöös.

Jäätmeseaduse muudatustest räägib jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek ja muudatustest jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute koodides Matti Viisimaa Keskkonnateabe Keskusest.