Toimusid EJKL suvepäevad

11.-13.augustil 2017 toimusid Eesti Jäätmekäitlejate Liidu suvepäevad Värskas.

Osalejad rändasid mööda Seto Külävüüd ja tutvusid Setode elu ja kultuuriga.