• Margit Rüütelmann: Viljandi probleem ei ole ainulaadne: konteinereid, kus ei ole kontrollivaid silmi, on üle Eesti

  Väikeses ja kaunis Viljandis on puhkenud omamoodi prügiskandaal: Paalalinnas Maksimarketi taga asuvad pakendijäätmete kogumise konteinerid on pidevalt täis, jäätmed vedelevad konteinerite ümbruses maas ning reostavad loodust ja riivavad pilku.   Sakala kirjutas neist konteinereist juba mais, avades põhjusi ja probleeme, kuid linnavalitsuse väitel olevat süüdi tootjavastutusorganisatsioonid ja jäätmevedajad, kes ei

 • EKT Ecobio biogaasitehasele väljastati kääritusjäägi tootmise sertifikaat

  SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus väljastas käärutusjäägi ehk digestaadi sertifikaadi EKT Ecobio biogaasitehasele. EKT Ecobio on ainuke tehas Eestis, mis toodab biogassi elanikkonnalt kogutud biojäätmetest. Kääritusjääki kasutatakse väetiseks põllumajanduses, sertifikaadi olemasolu näitab selle kvaliteedi kindlust. Sertifikaat väljastati nii vedeleale kui tahkele kääritusjäägile.  Selleks, et gaasitootmise jäägist, digestaadist saaks toode, mida on võimalik kasutada

 • Ringmajandusettevõtete liit otsib 2024. aasta Ringmajanduse Vedurit ja Pidurit

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit annab 2022. aastast välja Ringmajanduse Veduri ja Piduri tiitlit. 2023. aasta Ringmajanduse Piduri tiitli pälvis iga Eesti elanik, kes jäätmeid ei sorteeri.    Tänasest algas kandidaatide esitamine 2024. aasta Ringmajanduse Veduri ja Piduri tiitlitele. Ringmajanduse veduri ja piduri otsustab žürii, mille moodustav Liidu juhatus koos vähemalt ühe ringmajanduse

 • Taani kogemus: kuidas muuta riik jäätmeid põletavast riigist ringlussevõtvaks riigiks

  Tallinnas esines konverentsil “Ringmajanduspäev: mis juhtub, kui jäätmereform saab teoks” Taani jäätmemajanduse ekspert Niels Bukholt. Tema sõnul on Taani põdenud läbi samad perioodid jäätmekorralduses, mis Eesti, ning jõudnud tänaseks jäätmete vabaturu lahenduseni, mis annab kõik võimalused eraettevõtlusel valdkonda arendada ja investeerida.   Üks vabaturu toimimise eeldus on eksperdi sõnul see,

 • Margit Rüütelmann: Vajame ringmajandustööstust, et jäätmetega midagi asjalikku teha

  Jäätmereformi on väga vaja, kuid mitte plaanitud kujul, kirjutab Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuht Margit Rüütelmann. Jäätmereform on oodatud ja väga vajalik muudatus – selleks, et saaksime tõesti lineaarselt mudelilt üle minna ringmajandusele, on vaja regulatsioone, mis ka ringmajandust soodustavad. Selleks on vaja, et majandusse kaasatavate loodusressursside vajadus oleks minimaalne ja

 • Margit Rüütelmann: ringlusmajanduseks ei ole vaja KOV-keskset jäätmemudelit – KOV-idel puudub eesmärkide saavutamiseks vajadus

  PÄEVA FOOKUS | On väga vähe usutav, et kui liigiti kogutud olmejäätmed viiakse käitlemiseks omavalitsusega seotud jäätmekäitluskohta, siis see lahendab jäätmete ringlussevõtu probleemi.   Kliimaministeerium kavandab jäätmereformi: peamiselt on meediakajastustest jäänud mulje, et selle põhirõhk on pandud sellele, mitu konteinerit majade juures hakkab olema või mis see kõik maksma läheb

 • Ringmajanduspäev 10. mail 2024: Mis juhtub, kui jäätmereform saab teoks?

  mail toimus Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu Ringmajanduspäev Selleaastasel Ringmajanduspäeval keskenduti jäätmereformile ning sellele, kas kohalikud omavalitsused on piisavalt võimekad jäätmeseaduse väljatöötamiskavatsuse rakendamiseks. Ringmajanduspäev kandis pealkirja “Mis juhtub, kui jäätmereform saab teoks” Sissejuhatava ettekande tegi Taani jäätmemajanduse ekspert Niels Bukholt, kes andis ülevaate Taani jäätmekorraldusest. Tema sõnul on Taani põdenud läbi samad

 • Tartu abilinnapea Raimond Tamm: jäätmeahel vajab vastutajat, Tartu on ringmajanduse investeeringutele avatud

  Tartu abilinnapea Raimond Tamm sõnas 10. mail Ringmajanduspäeval peetud ettekandes, et kindlasti on jäätmereform oodatud, sest hetkel ei vastuta sisuliselt keegi jäätmeahelas toimuva eest.  Ettevõtjate küsimusele valmisolekust jäätmekäitluse edendamiseks Tartu territooriumil vastas abilinnapea, et ringmajanduse investeeringutele on Tartu kindlasti avatud.  “Minu hinnangul ei võta keegi sisulist vastutust jäätmeahelas, püütakse mingeid

 • Heido Vitsur: miks me ei keela tooraineid, mida ei saa ümber töödelda?

  Majandusteadlane ja LHV panga analüütik Heido Vitsur rõhutas täna Ringmajanduspäeval peetud ettekandes realistliku õigusruumi loomise vajadust ringmajanduse efektiivseks toimimiseks, samuti hoiatas ta jäätmesektori koondumise eest kohalike omavalitsuste kätte. Pildid Ringmajanduspäevalt: https://drive.google.com/drive/folders/1ONdt8-akU0JrBlgrW0Vlzkj9c0mrHZ1P?usp=sharing (ERMEL) “Kui me asju ja materjale taaskasutada ei oska, siis ei tule ka midagi rohepöördest välja. Kui me saame ära

 • Ringmajanduspäev “Mis juhtub siis, kui jäätmereform saab teoks” on järelvaadatav

  1o. mail toimus Tallinnas Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu (ERMEL) korraldatud Ringmajanduspäev, kus arutleti, kas jäätmereformi käigus välja pakutud muudatused viivad meid lähemale oluliste eesmärkide saavutamisele või pigem vastupidi.   Ülevaate Taani jäätmekorraldusest andis Nils Bukhold, kohaliku omavalitsuse vaadet jagas Tartu abilinnapea Raimond Tamm ning poliitilise väitluse pidasid Hanah Lahe (Reformierakond) ja Riho