• OJ käitleja pädevuskoolitus, 07.-09.01.2014

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit korraldab 07.-09.01.2015.a. ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse. Koolituse viivad läbi omaala spetsialistid, kes igapäevaselt puutuvad kokku ohtlike jäätmete praktilise käitlusega, aruandlusega jne. Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse hind Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liikmetele on 225 EUR ja kõikidele teistele 295 EUR. Käibemaksu ei lisandu. Hind sisaldab koolituse materjale, kohvipause ning

 • EJKL uues kontoris

  Eesti Jäätmekäitlejate Liidu kontor asub alates 01.novembrist 2014 Susi Bürookeskuses, Peterburi tee 46, 11415 Tallinn.

 • Jäätmemajanduse munitsipaliseerimine ja üle-investeeringud vanades Euroopa riikides ei võimalda täita jäätmeringluse eesmärke

  Brüsselis toimunud Euroopa Jäätmekäitlejate Liidu (FEAD) töörühma kohtumisel räägiti ühe väga olulise teemana munitsipaliseerimise mõjust olmejäätmete käitluse ja veo turule. Vana Euroopa jäätmemajandussetehtud üle-investeeringud jäätmekäitlusrajatistesse ja valdkonna munitsipaliseerimine on tekitanud olukorra, mis ei võimalda täita uusi ringlusmajandusele seatud nõudmisi ning ringlussevõtu eesmärkide täitmine osutub liiga kalliks. Ühe suurema teemana arutati

 • OJ käitleja pädevuskoolitus, 23.-25.09.2014

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit korraldab 23.-25.09.2014.a. ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse. Koolituse viivad läbi omaala spetsialistid, kes igapäevaselt puutuvad kokku ohtlike jäätmete praktilise käitlusega, aruandlusega jne. Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse hind Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liikmetele on 225 EUR ja kõikidele teistele 295 EUR. Käibemaksu ei lisandu. Hind sisaldab koolituse materjale, kohvipause ning

 • PRESSITEADE: EJKL JÄÄTMEPÄEV

  Tänavune Jäätmepäev keskendub uutele suundadele jäätmehoolduse finantseerimisel Eesti Jäätmekäitlejate Liidul (EJKL) on aastatega kujunenud välja traditsioon korraldada Jäätmepäevi, et arutada erinevate osapooltega jäätmekäitluse päevaprobleeme. Sel aastal toimub Jäätmepäev 10. aprillil algusega kell 10.00 Tallink Spa&Conference hotellis (Sadama 11A, Tallinn). Arutuse alla tuleb, kuidas taastada kohalike omavalitsuste finantsallikad jäätmehoolduse arendamiseks. Jäätmepäeval

 • EJKL JÄÄTMEPÄEV 10.aprillil 2014 Tallinnas

  Eesti Jäätmekäitlejate Liidul on aastatega kujunenud välja traditsioon korraldada Jäätmepäevi, et arutada koos erinevate osapooltega jäätmekäitluse päevaprobleeme. Sel aastal toimub Jäätmepäev 10.aprillil Tallink Spa&Conference Hotellis (Sadama 11A, Tallinn). JÄÄTMEPÄEVAL KESKENDUME KAHELE PÄEVAKAJALISELE TEEMALE: – Jäätmete liigiti kogumine. Pakendijäätmete kogumine ja käitlemine Eestis – tänane olukord ja tulevikusuunad. – Uued tuuled

 • LÄHEDUSE PÕHIMÕTTE MÕJUST KOHALIKE OMAVALITSUSTE JÄÄTMEPOLIITIKALE

  Artikkel LÄHEDUSE PÕHIMÕTTE MÕJUST KOHALIKE OMAVALITSUSTE JÄÄTMEPOLIITIKALEon kokkupandud lähtudes Euroopa Kohtu eelotsusest, mis puudutab Sillamäe linna ja Ragn-Sellsi vahelist vaidlust. KOKKUVÕTE artiklist: Kuigi Euroopa Kohtu eelotsusest nähtuvalt võivad kohalikud omavalitused teatud juhtudel läheduse põhimõttest tulenevalt määrata kindlaks konkreetse jäätmekäitluskoha, on lisaks teisi olulisi aspekte, mida kohalikud omavalitsused oma jäätmekäitluse korraldamisel

 • Eesti jäätmekäitlejad tutvustasid Brasiilias Eesti edusamme jäätmete taaskasutamisel

  Eesti Jäätmekäitlejate Liidu projekti „Jäätmete Taaskasutusklastri” partnerid tutvustasid Brasiilias oma kogemusi taaskasutamisel ja taaskasutatud materjalidest toodete valmistamisel. Brasiillaste huvi Eesti arengute kohta selles vallas oli suur. Samuti ollakse huvitatud koostööst erinevate pilootprojektide läbiviimisel. „2014.aastal toimub Brasiilias FIFA World Cup ja 2016.aastal Rio de Janeiros suveolümpiamängud. Seoses nende suurüritustega on nii

 • EJKL: Eesti võiks jäätmeringluse valdkonnas olla Euroopa kompetentsikeskus

  Eesti kaasaegne käitlustehnoloogia võimaldab luua sellest meie konkurentsieelise ja pakkuda teenust riikidele, kelle enda võimekus jäätmete taaskasutamiseks on piiratud. Materjalide taaskasutus võiks olla IT-sektori kõrval üheks Eesti kompetentsiks. Eesti Jäätmekäitlejate liidu juhatuse esimehe Urmo Heinami sõnul on riikide vaheline koostöö jäätmekäitluses ja teenuse eksport üha rohkem levinud. Jäätmetest toodetud tooraine

 • Teabepäev 19.09., vanaõli käitlemisega ning mootorsõidukite värvimisega seotud nõuded

  Keskkonnainspektsioon ja Keskkonnaamet koostöös Eesti Jäätmekäitlejate Liidu ning AMTEL Autode Keretöökodade Alaliiduga kutsuvad Teid 19. septembril 2013 kella 13.00 – 15.00 toimuvale teabepäevale. Teabepäev eesmärgiks on suurendada ettevõtjate keskkonnaalast teadlikkust ning tutvustada vanaõli käitlemisega ning mootorsõidukite värvimisega seotud nõuded. Teabepäeval esinevad Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnainspektsiooni, Keskkonnaameti, Eesti Jäätmekäitlejate Liidu ja AMTEL Autode