• EJKL & Keskkonnaameti ühine teabepäev

  28.aprillil toimub Tartus Eesti Jäätmekäitlejate Liidu ja Keskkonnaameti ühine teabepäev. PÄEVAKAVA 10.00 – 11.00 Tervishoiujäätmete käitlus TÜ Kliinikumis. 11.00 – 12.00 Lõuna. 12.00 – 13.00 Ohtlike jäätmete käitlus + põletuseadme tutvustus Epler&Lorenz AS-s. 13.00 – 16.00 Arutelu Arutelu teemad: 1. Tagasiside 2009.a. jäätmearuannete esitamisest s.h.jäätmearuannete esitamise tähtaja pikendamise võimalus –

 • OJ käitleja pädevuskoolitus

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit korraldab 19.-21.aprillini ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse Tartus.

 • EJKL jäätmekäitluse edendaja eriauhinna võitsid rehvidest rattahoidja valmistanud kooliõpilased

  Pressiteade 25. märts 2010 EJKL jäätmekäitluse edendaja eriauhinna võitis rehvidest rattahoidja valmistanud kooliõpilased Eesti Jäätmekäitlejate Liit (EJKL) andis neljandat korda välja Jäätmekäitluse edendaja auhinnad: kohaliku omavalitsuse tasandil said auhinna Kuressaare linn, Kaarma vald ja Pihtla vald. Üldhariduskoolidest võitis Mikitamäe Kool. Eriauhinna said 4 Tallinna Tehnikagümnaasiumi koolipoissi, kes Juss Tanveli eestvedamisel

 • Eesti Jäätmekäitlejate Liit: prügidefitsiit on tõenäoline

  Pressiteade 22.03.2010 Eesti Jäätmekäitlejate Liit: prügidefitsiit on tõenäoline Kolmapäeval, 24. märtsil toimuval Jäätmepäeval annavad jäätmekäitlusettevõtete esindajad ülevaate jäätmete taaskasutusvõimaluste hetkeseisust Eestis ja lähema kolme aasta jooksul lisanduvatest uutest võimalustest. Jäätmepäeval arutletakse, kas jäätmeid jagub kõikidele käitluslahendustele ja kas prügidefitsiit on tõenäoline. Jäätmepäeva korraldab Eesti Jäätmekäitlejate Liit. „Uuele ajastule Eesti jäätmekäitluses

 • EJKL Jäätmepäev, 24.03.2010 Tallinnas

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit korraldab 24.märtsil 2010.a Tallinnas hotell Meritoni konverentsikeskuses JÄÄTMEPÄEVA. Jäätmepäeva teema põhiteema on: KUIDAS MÕJUTAVAD TÄNASED OTSUSED EESTI JÄÄTMEKÄITLUST 5. AASTA PERSPEKTIIVIS. 9.00 – 9.30 Registreerumine. 9.30 – 9.50 Jäätmepäeva avamine. Eesti jäätmekäitluse arenguvõimalused ja teadlikud valikud. Jaanus Tamkivi, keskkonnaminister. Moderaator: Agu Remmelg, EJKL juhatuse aseesimees, Ragn-Sells AS.

 • EJKL & Keskkonnainspektsiooni ühine teabepäev

  18.veebruaril toimub EJKL&Keskkonnainspektsiooni ühine teabepäev. Teabepäevast on lubanud võtta osa ka Keskkonnaameti jäätmespetsialistid. Teabepäeva kava: 9.30 Kohtume Väätsa Prügilas ja tutvume kompostimistehnoloogiaga. Räägime jäätmete prügilatesse vastuvõtmise kriteeriumitest ja korrast. 11.30 Sõidame Väätsa prügilast Türi Kolledžisse. 12.00 – 13.00 Lõuna Türi Kolledžis. 13.00 – 16.00 Arutelu koodide, toimingute ja aruannete teemal

 • Eesti Jäätmekäitlejate Liit: prügilatesse ladestatud jäätmekogused vähenesid 2009. aastal 26%

  2009. aastal ladestati viide Eestis tegutsevasse nõuetelevastavasse prügilasse (lisaks kuni 16. juulini ka praeguseks suletud nõuetele mittevastavatesse prügilatesse) kokku 290 000 tonni jäätmeid, millest segaolmejäätmed moodustasid 250 000 tonni. Võrdluseks 2008. aastal olid kogused vastavalt 396 000 ja 333 000 tuhat tonni. „Analüüsisime EJKL liikmetelt saadud andmete põhjal tavajäätmete käitlemist

 • EJKL korraldab jäätmeveoki juhitdele ohutu-ja libedasõidukoolituse

  Jaanuaris-veebruaris 2010 korraldab Eesti Jäätmekäitlejate Liit oma liikmesfirmades töötavatele jäätmeveoki juhtidele ohutu- ja libedasõidukoolituse. Koolitusel osalevad veoki juhid järgmistest ettevõtetest: Ragn-Sells AS, Veolia Keskkonnateenused AS, Epler&Lorenz AS, Prügimees ja Jaaksoni Linnahooldus OÜ. Koolituse viib läbi Autosõit OÜ. Koolitust toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse teadmiste ja oskuste arendamise programm. Projekti kaasrahastab Euroopa

 • EAS otsustas toetada EJKL klastrite arendamise projekte

  EAS otsustas toetada Eesti Jäätmekäitlejate Liidu klastri arendamise eeltaotlust “Komposti tootvate ettevõtete ühishuvide kaardistamine ja koostöövõrgustiku arendamine” ja Eesti Jäätmekäitlejate Liidu klastri arendamise eeltaotlust “Ehitus-ja lammutusjäätmetest ehitusmaterjale tootvate ettevõtete koostöövõimaluste kaardistamine ja koostöövõrgustiku väljaarendamine”. Mõlemad projektid kestavad 01.12.2009 kuni 29.11.2010.