• OJ käitleja pädevuskoolitus, 09.-11.03.2011

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit korraldab 09.-11.03.2011.a. ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse ja jäätmekäitleja baaskoolituse. Koolituse viivad läbi omaala spetsialistid, kes igapäevaselt puutuvad kokku ohtlike jäätmete praktilise käitlusega, aruandlusega jne. Koolitus toimub Tallinnas, EJKL kontoris, Lõõtsa 8 (Ülemiste City). Koolituse kava on koostatud selliselt, et jäätmekäitleja baaskoolitusel osalejad kuulava loenguid esimesel päeval koos

 • Jäätmekäitlusalane konverents Siguldas, 27.-28.01.2011

  27.jaanuaril toimub Siguldas jäätmekäitlusalane konverents, mis jätkab 2009.a. katkenud Eesti, Läti ja Leedu jäätmekäitlusettevõtete liitude traditsiooni kord aastas kokkusaada ning arutada jäätmekäitlusega seotud probleeme ja otsida üheskoos lahendusi. Viimane ühine üritus toimus 17.-18.01.2008.a. Riias. Siguldas toimuva konverentsi peamine teema on jäätmete taaskasutamine ja nendest toodete valmistamine. Uus jäätmeseadus annab Läti

 • Jäätmete Taaskasutamise Klastri partnerite nõupidamine

  Jäätmete Taaskasutamise Klastri partnerite esimene nõupidamine toimub 18.jaanuaril kell 11.00 hotelli Salzburg Jahisaalis. Nõupidamise päevakavas on Eesti Jäätmekäitlejate Liidu projekti “Jäätmete Taaskasutamise Klaster” I poolaasta tegeuskava ja eelarve. Samuti arutame läbi, millised tegevused on vajalikud 2011.a. II poolaastal.

 • EJKL üldkoosolek

  Eesti Jäätmekäitlejate Liidu üldkoosolek toimub sel aastal 09.aprill Saaremaal Johan SPA-s.26

 • EAS toetab Jäätmete Taaskasutamise Klastri arendamist

  EAS juhatus otsustas 14.12.2010.a. toetada Eesti Jäätmekäitlejate Liidu poolt esitatud klastrite arendamise täistaotlust. Projekti eesmärk on läbi ettevõtete vahelise koostöö tugevdada klastri partnerite rahvusvahelist konkurentsivõimet, suurendada lisandväärtust ja taaskasutamise teel saadud toodete (ka kasutatava tehnoloogia ning teadmiste ja oskuste) eksporti. Eesmärkide saavutamiseks arendatakse rahvusvahelist koostööd ning koostööd ettevõtete ja teadus-ja

 • Jäätmekäitlusturul on omavalitsustele ruumi – aga ainult võrdses konkurentsis

  Ajakirjanduses on viimasel nädalal palju kaevatud selle üle nagu ahistataks omavalitsuste õigusi jäätmeveo teenuse osutamisel. Paraku ei ole asja tegelikku tausta selgitatud ja kiivalt on varjatud asjaolu, et ükski senikehtinud, kehtimahakkav või plaanitav seadusemuudatus ei ole keelanud omavalitsusel jäätmeturul teenust osutada, kui see on osutatud võrdse konkurentsi tingimustes. Mõnede omavalitsuste

 • EJKL Jäätmepäev 25.11.2010.a. Tallinnas

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit korraldab 25. novembril 2010.a Tallinnas JÄÄTMEPÄEVA. Jäätmepäeva KAVA: 9.30 – 10.00 Registreerumine. 10.00 – 10.15 Jäätmepäeva avamine. Teema: Jäätmevoogude suunamine ja käitluskohtade määramine. Moderaator: Aivar Lõhmus, EJKL juhatuse esimees, Väätsa Prügila AS 10.15 – 10.40 Soome kogemused, Pia Vilenius, Soome Jäätmekäitlejate Liit YYL 10.40 – 11.00 Keskkonnaministeerium,

 • EJKL korraldas konverentsireisi Münchenisse

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit korraldas 15.-17.09.2010.a. jäätmekäitlusettevõtete esindajatele konverentsireisi Münchenisse. EJKL konverentsireisi toetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse teadmiste ja oskuste arendamise programm. Projekti kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond.

 • EJKL õppereis Soome, 26.-27.08.2010

  Projekti “Ehitus-ja lammutusjäätmetest ehitusmaterjale tootvate ettevõtete koostöövõimaluste kaardistamine ja koostöövõrgustiku väljaarendamine” raames toimus 26.-27.08.2010.a. õppereis Soome. Õppereisi käigus külastati Lassila &Tikanoja ehitus- ja lammutusjäätmete käitluskeskust Keraval ja Rudus Oy-d. Õppereisil osalesid kõik projekti partnerid ja projekti meeskond.

 • FEAD aastakonverents Amsterdamis, 08.10.2010

  Euroopa Jäätmekäitlejate Liidu FEAD’i aastakonverents toimub sel aastal 08.oktoobril Amsterdamis. FEAD aastakonverentsi põhiteemaks on „Ressursside efektiivne kasutamine – Euroopa 2020 majanduskasvu strateegia lipulaev”. Päevakava kohaselt on konverentsipäev jagatud kolme ossa: 1. Implementation of the Waste Framework Directive: Key to an Efficient Use of Resources – Jäätmete raamdirektiivi rakendamine: võti ressursside