• Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu 10 soovitust pühadeaegseks jäätmetekke vältimiseks ja jäätmete liigiti kogumiseks

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu 10 soovitust pühadeaegseks jäätmetekke vältimiseks ja jäätmete liigiti kogumiseks   Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu sõnul on 2021. aasta pöördeline, kuna inimeste huvi kogu teema vastu ning teadlikkus jäätmetest ning sellest, missuguseid jäätmeid on võimalik ringlusse suunata ning missuguseid mitte, on oluliselt tõusnud.   Eesti Ringmajandusettevõtete Liit on pannud

 • Eesti Ringmajandusettevõtete Liit: keskkonnatasude tõstmine on vältimatu, kuid seda tuleks teha samm-sammult

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit: keskkonnatasude tõstmine on vältimatu, kuid seda tuleks teha samm-sammult Pressiteade, 9.12.2021 Eesti Ringmajandusettevõtete Liit (edaspidi ERMEL) on esitanud keskkonnaministeeriumile seisukoha keskkonnatasude seaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta. Liidu hinnangul tegutsetakse seadusemuudatustega kiirustades ja reaalseid olusid mitte arvestades. Näiteks oleks ERMELi sõnul mõistlik planeerida keskkonnatasude tõus mitte

 • 2021. aasta Ringmajanduspäeval keskenduti ettevõtjate, riigi ja kohaliku omavalitsuse koostööle

  2021. aasta Ringmajanduspäeval keskenduti ettevõtjate, riigi ja kohaliku omavalitsuse koostööle 29. septembril 2021 toimus Proto avastustehases Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu Ringmajanduspäev, millel astusid ettekannetega üles liidu juhatuse esimees Kalle Kikas, keskkonnaminister Tõnis Mölder, ringmajandusekspert Peeter Eek, Taltech, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi direktor Erkki Karo ning Agrone OÜ arendusjuht Silver

 • Ringmajandusettevõtete liit: pakendivaldkonna korrastamiseks vajame suuremat koostööd pakendiga seotud osapoolte vahel

  Ringmajandusettevõtete liit: pakendivaldkonna korrastamiseks vajame suuremat koostööd pakendiga seotud osapoolte vahel ERMEL Pressiteade, 6. detsember 2021 Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu sõnul vajab pakendivaldkond korrastamist ning selle eeldus on kõikide osapoolte soov koostööd teha ja senisest suuremalt panustada. ERMEL soovib tunnustada 23. novembri „Laseri“ saate põhjalikku tööd: meedia ei ole kunagi varem nii

 • Ringmajandusettevõtete liit: kui täna sordiksid kõik inimesed jäätmeid 100% õigesti, ei oleks meil tegelikult tehaseid, kus neid materjale käidelda

  Ringmajandusettevõtete liit: kui täna sordiksid kõik inimesed jäätmeid 100% õigesti, ei oleks meil tegelikult tehaseid, kus neid materjale käidelda ERMEL pressiteade, 29.09.2021 29. septembril toimub Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu Ringmajanduspäev, kus astuvad üles teiste seas keskkonnaminister Tõnis Mölder, Yoko Alender, Peeter Eek, Peeter Koppel, Erkki Karo ja paljud teised. Ringmajanduspäeva eesmärk

 • Hiiumaal toimus õpetajate koolituspäev ringmajandusest

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit koostöös Hiiumaa valla ja ettevõtetega paigaldas 2021. aasta augustis kõikidesse Hiiumaa koolidesse jäätmete sortimisjaamad. Kokku paigaldati üle Hiiumaa 37 jäätmete sorteerimisjaama kaheksasse kooli. Kõikidel Hiiumaa koolide õpilastel ja töötajatel on võimalik nüüd olmejäätmeid sortida neljaks: pakendi-, bio-, paber/papp- ja segaolmejääde. Projekti osa on ka kõikide seotud inimeste

 • ERMEL: Keskkonnaameti plaan sundida prügilaid mähkmete vahelt kartulikoori eemaldama on äärmiselt ebamõistlik

  ERMEL: Keskkonnaameti plaan sundida prügilaid mähkmete vahelt kartulikoori eemaldama on äärmiselt ebamõistlik ERMEL pressiteade, 15.09.2021 Eesti Ringmajandusettevõtete liit esitas õiguskantslerile taotluse kontrollida, kas Keskkonnaameti uued jäätmekäitlusalased nõudmised on kooskõlas hea halduse tava ning põhiõiguste ja -vabaduste tagamise põhimõtetega. Keskkonnaamet on hakanud seadma prügilatele täiendavaid nõudmisi ja kohustusi, kuna Eesti pole

 • Iru jäätmeenergiaplokk: vaata, kuidas saab olmeprügist soojus ja elekter

  Iru jäätmeenergiaplokk: vaata, kuidas saab olmeprügist soojus ja elekter ERMEL pressiteade, 27.08.2021 Iru jäätmeenergiaplokk suudab aastas energiaks ümber töödelda kuni 260 000 tonni segaolmejäätmeid ehk enamiku Eestis tekkivatest segaolmejäätmetest. Kodudes tekkivad jäätmed, mis ei leia uuesti kohta ringluses hinnatud toormena, saab Irus taaskasutada soojuse ja elektri tootmiseks. Täisvõimsusel töötades põletab

 • Eesti Ringmajandusettevõtete Liit koostöös Hiiumaa valla ja ettevõtetega paigaldas kõikidesse Hiiumaa koolidesse jäätmete sortimisjaamad

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liit koostöös Hiiumaa valla ja ettevõtetega paigaldas kõikidesse Hiiumaa koolidesse jäätmete sortimisjaamad Hiiumaa kaheksasse kooli paigaldati enne uue õppeaasta algust 37 jäätmete sorteerimisjaama. Kõikidel Hiiumaa koolide õpilastel ja töötajatel on võimalik nüüd olmejäätmeid sortida neljaks: pakendi-, bio-, paber/papp- ja segaolmejääde. Projekti osa on kõikide seotud inimeste koolitamine, miks

 • Ringmajandus kodus: 7 head näidet toimivast ringmajandusest, mida saad ise igapäevaselt ellu viia

  Ringmajandus kodus: 7 head näidet toimivast ringmajandusest, mida saad ise igapäevaselt ellu viia Eesti Ringmajandusettevõtete Liit soovitab ka suvel mitte unustada jäätmete liigiti kogumist : jäätmetest saab midagi uut teha ainult siis, kui need on kogutud kokku eraldi ning võimalikult puhtalt. Samas on enne seda, kui tootest saab prügi, väga