• OJ saatekirjade koostamise juhis

  Keskkonnaministeerium on koostanud koostöös EJKL liikmetega, ohtlike jäätmete käitlusega tegelevate ettevõtetega, ohtlike jäätmete saatekirjade koostamise juhise. Dokument on leitav siit.

 • OJ käitleja pädevuskoolitus ja jäätmekäitluse baaskoolitus, 18.-20.10.2011

  18.- 20.10.2011.a. korraldab Eesti Jäätmekäitlejate Liit ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse ja jäätmekäitluse baaskoolituse, kus lektoriteks on valdkonna parimad spetsialistid. Koolituse kava on koostatud selliselt, et jäätmekäitluse baaskoolitusel osalejad kuulava loenguid esimesel päeval koos OJ käitleja pädevuskoolitusel osalejatega. Baaskoolitus piirdub seega ühe päevaga – 18.10.2011.a. Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus kestab lisaks

 • Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni ja EJKL ühine teabepäev, 13.10.2011

  13. oktoobril toimub Kunda Nordic Tsemendis Eesti Jäätmekäitlejate Liidu, Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsiooni ühine teabepäev, mille käigus tutvutakse jäätmekütuste kasutamisega tsemendi tootmises. Peale ettevõttega tutvumist toimub arutelu järgmistel teemadel: 1. R1 ja R5 koodide kasutamine tsemendi tootmisprotsessis jäätmekütuse põletamisel. 2. Keskkonnanõuete teema jäätme (kompleks-) lubades. 3. Ilma lubade ja litsentsideta tegutsemine

 • FEAD’i aastakonverents 29.-30.09.2011 Helsinkis

  Sel aastal toimub Euroopa Jäätmekäitlejate Liidu (FEAD’i) aastakonverents “Innovative Waste Management – Greening the European economy” 29.-30 septembrini Helsinkis ja on pühendatud FEAD’i 30.aastapäevale. 29.09.2011 16.00 – 18.00 SITA jäätmekäitluskeskuse külastamine Helsinkis. 20.00 Pidulik õhtusöök 30.09.2011 8.30 – 16.30 FEAD aastakonverents hotelli Hilton Strand konverentsikeskuses.

 • OJ käitleja pädevuskoolitus, 15.-17.06.2011

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit korraldab 15.-17.06.2011.a. ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse ja jäätmekäitleja baaskoolituse. Koolituse viivad läbi omaala spetsialistid, kes igapäevaselt puutuvad kokku ohtlike jäätmete praktilise käitlusega, aruandlusega jne. Koolituse kava on koostatud selliselt, et jäätmekäitleja baaskoolitusel osalejad kuulava loenguid esimesel päeval koos OJ käitleja pädevuskoolitusel oslaejatega. Baaskoolitus piirdub seega ühe päevaga

 • Jäätmete Taaskasutusklastri partnerid sõidavad Taani

  08.-10.juunini toimub EJKL projekti “Jäätmete Taaskasutusklaster” raames klastri partnerite õppereis Taani. Reisi käigus külastatakse Taani jäätmekäitlusalast pädevuskeskust DAKOFA ning mitmeid ehitus-ja lammutusjäätmete käitlusega tegelevaid ettevõtteid. Külastatavate ettevõtete hulgas on ka selliseid ettevõtteid, kes käitlevad-taaskasutavad ehitus-ja lammutusjäätmeid, mida täna Eestis veel ei taaskasutata vaid ladestatakse prügilatesse. Reisil osalevad klastri partnerid –

 • EJKL, KA ja KKI ühine teabepäev, 24.05.2011

  24.mail toimub Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuses Eesti Jäätmekäitlejate Liidu, Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühine teabepäev, mille käigus tutvutakse üheskoos komposti tootmisega ja mai alguses avatud uue jäätmekütuse tootmisliini tööga. Peale ringkäiku ettevõttes arutatakse probleeme, mis on otseselt seotud nii komposti tootmise kui jäätmekütuse tootmisega ning otsitakse ühiselt probleemidele lahendusi. Lisaks arutatakse ka

 • Komposti tootmise seminari ettekanded

  18.mail toimunud komposti tootmise seminari ettekanded on leitavad www.ejkl.ee -> Klastrid -> Jäätmete Taaskasutusklaster – > Seminaride materjalid

 • Komposti tootmise seminar, 18.mai 2011

  18.mail toimub hotellis Meriton (Paldiski mnt 4) komposti toomise seminar-ümarlaud. Seminari korraldab Eesti Jäätmekäitlejate Liit projekti „Jäätmete Taaskasutusklaster” raames. Projekti toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Regionaalarengu Fondist. Päeva esimene pool on pühendatud komposti tootmisele, kasutatavatele tehnoloogiatele ja sellega seotud probleemidele. Esinevad Dr Joachim Brummack Dresdeni Tehnikaülikoolist ja Dr Jacques Fuchs

 • Jäätmete Taaskasutusklastri partnerid lähevad õppereisile Hollandisse ja Belgiasse

  26.-29.aprillini toimub Jäätmete Taaskasutusklastri partnerite õppereis Hollandisse ja Belgiasse. Õppereisi käigus külastatakse: ehitus-ja lammutusjäätmetest ehitusmaterjale tootvaid ettevõtteid; jäätmekütuseid tootvaid ettevõtteid; komposti tootvaid ettevõtteid. Lisaks tutvutakse taaskasutamise teel saadud ehitusmaterjalide kasutamisega teedeehituses, komposti kasutusvõimalustega ja jäätmekütuste kasutamisega tsemenditööstuses loodusliku kütuse alternatiivina. Päevakavas on ka ettevõtte külastus, kes taaskasutab vanu rehve ja