• ERMEL pressiteade: Uuskasutuskeskusesse annetatakse igas kuus ligi 70 tonni tekstiilitooteid, millest umbes pool kõlbab tegelikult veel kasutada

  Pressiteade august 2020 Uuskasutuskeskusesse annetatakse igas kuus ligi 70 tonni tekstiilitooteid, millest umbes pool kõlbab tegelikult veel kasutada Suur osa tekstiilitoodetest, mida inimesed enam ei vaja, visatakse täna olmeprügisse, sest paremad suuremahulised alternatiivid puuduvad. Korralikud asjad ei peaks lõpetama teekonda prügimäel: ringmajanduse seisukohalt on oluline, et terved ja puhtad asjad

 • Vinni Biogaasile väljastati Eesti esimene kääritusjäägi tootmise sertifikaat

  Vinni Biogaasile väljastati Eesti esimene kääritusjäägi tootmise sertifikaat 22. juuli 2020 Käesoleva aasta veebruari lõpust on Eestis võimalik sertifitseerida biolagunevatest jäätmetest biogaasi tootmisel tekkiva kääritusjäägi tootmist. Täna väljastas SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus esimese kääritusjäägi tootmise sertifikaadi Lääne-Virumaal biogaasi tootmisega tegelevale ettevõttele Vinni Biogaas OÜ. Veebruari lõpust kääritusjäägi tootmise sertifikaatide väljastamise

 • Ringmajandusettevõtete Liit: köögi- ja sööklajäätmete liigiti kogumises on Eestis olukord kehv 

  Ringmajandusettevõtete Liit: köögi- ja sööklajäätmete liigiti kogumises on Eestis olukord kehv  14. juuli 2020 Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu sõnul on Eestis toimuv jäätmete liigiti kogumine liiga eklektiline: on mõned väga eeskujulikud omavalitsused, kuid osa omavalitsustes ei täida ka seda, mida on ise endale jäätmehoolduseeskirjaga ette näinud. Keskkonnaameti andmete järgi on näiteks

 • Jäätmed ei ole prügi, need on ressurss

  Jäätmed ei ole prügi, need on ressurss Ohtuleht.ee, 25.06.2020 Juuni algul esitas Eesti Ringmajandusettevõtete Liit Riigikogu keskkonnakomisjonile oma ettepanekud menetluses oleva jäätmeseaduse ja pakendiseadusemuutmiseks. Lisaks avaldati lootust, et üleminek pakendimaterjalide ringlusse võtu suurendamiseks võiks olla etapiline – vältimaks taas ootamatusi või hirmu „jäätmetrahvi“ ees aasta enne sihttaseme täitmise kohustust. Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuhi Margit Rüütelmanni sõnul esitavad Euroopa Liidu liikmesriigid

 • ERMEL pressiteade: Tekstiiliprügi kogus kasvab, kuid lahendused on kesised

  Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu pressiteade, 16.06.2020 Tekstiilitoodete sektor on üks saastavamaid tööstusi maailmas, paigutudes kasvuhoonegaaside heite poolest viiendale kohale. Kahjuks räägitakse sel teemal veel üsna vähe. Samas kasvab uute riideesemete tootmine ja ostmine iga aastaga ja koos sellega ka tekstiilprügi kogus, mida tuleb koguda ja käidelda. Nii Eesti kui ka Euroopa

 • Ringmajandusettevõtete Liit: on aeg, et Eesti hakkaks jäätmete pakendite liigiti kogumist tõsiselt võtma

  Ringmajandusettevõtete Liit: on aeg, et Eesti hakkaks jäätmete pakendite liigiti kogumist tõsiselt võtma ERMEL pressiteade, 4.06.2020 Täna esitas Eesti Ringmajandusettevõtete Liit Riigikogu keskkonnakomisjonile oma ettepanekud  menetluses oleva jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmiseks, tehes muu hulgas ettepaneku, et üleminek pakendimaterjalide ringlusse võtu suurendamiseks oleks etapiline – vältimaks taas ootamatusi või hirmu „jäätmetrahvi“ ees

 • Ringmajandusliit liitus katusorganisatsioonide ühispöördumisega EL roheleppe osas

  15 katuseorganisatsiooni ja ettevõtte ühispöördumine: Eesti peab rohepöörde võimalusi ja vahendeid kasutama täielikult ning ennaktempos Lp peaminister Jüri Ratas 3. juuni 2020, Tallinn Ühispöördumine: Eesti vajab sihikindlat tegutsemist rohepöörde elluviimiseks Euroopa Komisjon on võtnud oma prioriteetseks suunaks Euroopa rohelise kokkuleppe elluviimise kaudu kujundada ühine majandusruum tulevikukindlamaks ning keskkonnasõbralikumaks. Uudse koroonaviiruse

 • Koostöös ERMEL’iga valmis TKTK diplomitöö teemal “Ettepanekud Eesti tagasitäite määruse koostamiseks”

  Koostöös Eesti Ringmajandusettevõtete Liiduga valmis ringmajanduse ja tehnoloogia instituudi tudengi Kaidi Lubi lõputöö teemal “Ettepanekud Eesti tagasitäite määruse koostamiseks”. Töö esimeses peatükis on kirjeldatud segaehitusjäätmete käitlemise tulemusel saadud mineraalfraktsiooni jäätmekoodiga 19 12 09 taaskasutuspotentsiaali karjääritäites. Ametiasutuste ja jäätmekäitlejate hinnangute põhjal selgus, et tagasitäite määrus on vajalik reguleerimaks konkreetselt tagasitäite materjali

 • Teadlased uurivad plastijäätmetest põlevkiviõli tootmise võimalusi

  Teadlased uurivad plastijäätmetest põlevkiviõli tootmise võimalusi err.ee, 15.05.2020 Eesti Energia uurib koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga, millised võimalused on kasutada põlevkiviõli tootmisel plastijäätmeid. Kui uuringud lähevad edukalt, plaanitakse tehnoloogiat tööstuses rakendada 2024. aastast. Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskuses tehtud katsed on näidanud, et plastijäätmeid võib põlevkiviõli tootmises edukalt kasutada. Esialgsete

 • Margit Rüütelmann: Aeg muuta suunda

  Margit Rüütelmann: Aeg muuta suunda Postimees, 4.05.2020 Just nüüd, kavandades kriisijärgset majandust, on mõistlik teha teadlikult tööstuspoliitikat: võtta suund taaskasutusttoetavale tootedisainile ja toote elukaare jooksul tekkiva ökoloogilise jalajälje vähendamisele, kirjutab Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuht Margit Rüütelmann. Maailm ei saa koroonakriisiga otsa ning me ei saa elada, nagu homset ei oleks. Ühel hetkel naaseme tavalise,