• EJKL PRESSITEADE: Eesti Jäätmekäitlejate Liidu uue juhatuse ees on tõsised väljakutsed

  Eesti Jäätmekäitlejate Liidu PRESSITEADE 09.aprill 2019 EESTI JÄÄTMEKÄITLEJATE LIIDU UUE JUHATUSE EES ON TÕSISED VÄLJAKUTSED Eesti Jäätmekäitlejate Liidu üldkoosolek valis märtsis toimunud üldkoosolekul uued juhatuse liikmed. Uus juhatus on seitsmeliikmeline ja selle volitused kestavad kevadeni 2021. Eesti Jäätmekäitlejate Liidu üldkoosoleku otsusega kuuluvad uue juhatuse koosseisu: Aivar Lõhmus (liidu auliige), Argo

 • Eesti Jäätmekäitlejate Liit: jäätmete materjalina ringlussevõtu sihtarvude saavutamine nõuab jäätmekäitlusvaldkonna restarti ning osapoolte õiguste ja kohustuste selget määratlemist

  Pressiteade, 06. veebruar 2019 Täna toimub Eesti Jäätmekäitlejate Liidu korraldatav Jäätmepäev, millel arutatakse jäätmevaldkonna peamisi probleeme: jäätmeseaduse menetlemist ning jäätmete ringlussevõtu eesmärgi saavutamist. Jäätmekäitlejate Liidu juhatuse esimees sõnas oma ettekandes, et kõige olulisem jäätmete ringlussevõtu sihtarvude täitmisel on ühtsete reeglite järgmine liigiti kogumise korraldamisel ning vastutuse tunnetamine erinevate osapoolte poolt.

 • Margit Rüütelmann: üksteise peale näpuga näitamise asemel on vaja lahendust

  Kuigi see, et Eesti peab aastaks 2020 suunama materjalidena taaskasutusse 50 protsenti tekkivatest olmejäätmetest, oli teada juba 2008. aastal (eesti õigusesse võeti 2010. aastal), on tähtaja lähenedes saabunud suur hüsteerika, et kuidas ometi euroliidu musterlaps Eesti eesmärgi täitmisest nii kaugel on, kes selles süüdi ja mis edasi saab, kirjutab Eesti Jäätmekäitlejate Liidu tegevjuht Margit Rüütelmann.  Korraga on emotsioonid laes

 • Argo Luude: kui laual on eelnõu, et läheme jäätmetega sisetehingute peale üle, siis ettevõtja investeerima ei hakka

  Pressiteade, 06. veebruar 2019 Täna toimub Eesti Jäätmekäitlejate Liidu korraldatav Jäätmepäev, millel arutatakse jäätmevaldkonna peamisi probleeme: jäätmeseaduse menetlemist ning jäätmete ringlussevõtu eesmärgi saavutamist. Debatil ütles Argo Luude, et riigi ülesanne on panna paika selge reeglistik, kuidas asjad toimivad, siis saavad ka ettevõtjad investeerida. „Riigile ütles, pange paika selge reeglistik, laske

 • Rainer Vakra Jäätmepäeval: jäätmeseadusele tõmbas viimasel minutil kriipsu peale peaministripartei

  06. veebruar 2019, Pressiteade  Täna toimus Eesti Jäätmekäitlejate Liidu korraldatav Jäätmepäev, millel arutati jäätmevaldkonna peamisi probleeme: jäätmeseaduse menetlemist ning jäätmete ringlussevõtu eesmärgi saavutamist.  „Viimasel ajal puudub Eesti riigil jäätmevaldkonnas selge visioon. Räägime küll palju: ELi eesmärkidest ja sihtarvudest. Samas ma ei ole sugugi kindel, et tänane minister teab, mis on

 • Valmis on juhendmaterjal Eesti tervishoiuasutustele

  Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/EJKL Kompetentsikeskuse eestvedamisel on valminud juhendmaterjal „Tervishoiul tekkivate jäätmete käitlus“. Põhitöö juhendmaterjali koostamisel tegid Tallinna Tehnikakõrgkooli tudengid Katrin Vene ja Grethe-Johanna Ploompuu. Algatus juhendmaterjali uuendamiseks tuli Tartu Ülikooli Kliinikumi majandusteenistuse keskkonnaosakonnalt. Seni kehtinud juhendmaterjal pärineb aastast 2001 ja koostati Taani ekspertide poolt. Juhendmaterjal on tänaseks vananenud, seaduseid on

 • Eesti jäätmekäitlusettevõtete ja Keskkonnaministeeriumi esindajad käisid kogemusi jagamas Gruusia kolleegidele

  Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/EJKL Kompetentsikeskuse PRESSITEADE 08.10.2018 Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/EJKL Kompetentsikeskuse visiit oli ajendatud Gruusia kolleegide ettepanekust teha koostööd nii Gruusia jäätmekäitlusettevõtete ühistegevuste kui ka jäätmekäitluse/taaskasutamise valdkonna üldisel arendamisel. Vastavasisulise pöördumise tegi käesoleva aasta jaanuaris Eesti Jäätmekäitlejate Liidule/EJKL Kompetentsikeskusele Gruusia Jäätmekäitlejate Liit (WMA). Eesti jäätmekäitlejatel on juba mõnda aega olnud huvi

 • Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteem (OSKA), vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna valdkonna uuring 2018

  2018.a II pooles käivitus OSKA vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna valdkonna uuring keskendub veevarustuse ja kanalisatsiooni, jäätmemajanduse ning keskkonnakorralduse ja ‑kaitse alavaldkondade tööjõu- ja oskuste vajaduse väljaselgitamisele lähema viie kuni kümne aasta vaates. OSKA veevarustuse ja keskkonna valdkondlik tööjõu ja oskuste vajaduse uuring valmib juunis 2019. Uuringu läbi viimisesse ja vastavasse ekspertkogusse

 • Jäätmekäitlusettevõtete esindajad käis tutvumas Islandi jäätmekäitluse korraldusega

  Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/EJKL Kompetentsikeskuse PRESSITEADE 22.06.2018 Jäätmekäitlusettevõtete esindajad käis tutvumas Islandi jäätmekäitluse korraldusega ja tutvustasid Eestis taaskasutatavatele materjalidele loodud sertifitseerimissüsteemi. 12.-17.juunini viibis Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/EJKL Kompetentsikeskuse delegatsioon Islandil ja tutvus 330 000 elanikuga saareriigi Islandi jäätmekäitluse korraldusega ning jagas Eesti kogemusi jäätmetest valmistatud toodete sertifitseerimisel. Välisviisidil osalesid 17 ettevõtte/asutuse ning Eesti

 • EJKL uued liikmed – Moya OÜ ja NutriLoop OÜ

  Eesti Jäätmekäitlejate Liit tervitab uusi liikmeid – Moya OÜ ja NutriLoop OÜ. Moya OÜ (http://www.moya.ee/) tegeleb aktiivselt keskkonnahoiuks paremate tingimuste ja võimaluste loomisega. Pandipakendiga seotud tegevused: Pandimärgisega pakendite kogumine, maksumärgita pakendite kogumine, taaraautomaatide hooldus ja uuendus. Peamine tegevusala on taaratagastusautomaatide müük, rent ja hooldus. Ühtlasi haldavad Moya pakendipunkte ning pakume