Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus

ERMEL ja EJKL Kompetentsikeskus korraldab 25.-27. augustil ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse.

Koolitus toimub 18.märtsil 2020.a. vastu võetud keskkonnaministri määruse “Ohtlike jäätmete käitluse, prügila või jäätmehoidla käitamise eest vastutava isiku koolitus- ja pädevus-nõuded” alusel.

Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutav isik võib jätkata vastutava isikuna töötamist tingimusel, et ta omandab nõutava pädevuse 2021. aasta 1. märtsiks.
Seega kõik need, kes täna on ettevõttes ohtlike jäätmete käitluse eest vastutavad isikud, peavad pädevuskoolituse uuesti läbima.

Koolituse viivad läbi omaala spetsialistid riigiasutustest (Keskkonnaministeeriumist, Keskkonnaametist, Keskkonnainspektsioonist ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskusest (KEMIT)) ja ettevõtetest, kes igapäevaselt puutuvad kokku ohtlike jäätmete praktilise käitlusega, aruandlusega jne.

Koolitusele registreerumiseks ja koolituse kava saamiseks, palun, pöörduda Margit Rüütelmann 51 30 698, margit@recycling.ee  või Marit Liivik 523 1818, marit@recycling.ee