Sortimisuuringu tulemused ja liigiti kogumise hetkeseis

Eesti Ringmajandusettevõtete Liit korraldab 17. novembril TEABEPÄEVA, et tutvustada SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus poolt ajavahemikus 2019 – 2020 läbiviidud uuringu.

Segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise ja koguste uuring“ tulemusi ja rääkida, milline on tegelik seis kohalikes omavalitustes liigiti kogumise osas.

Arutame, millised on need tegevused, mida saame kohe, nüüd ja praegu teha, et liigiti kogumist edendada ja millised on osapoolte kohustused.

Järjest enam on päevakorras ühekordse plasti vähendamise teema. Eesti peab üle võtma ühekordse plasti vähendamise direktiivi nõuded järgmise aasta juuli alguseks.

Peale lõunat saamegi teada, kuidas seda teha ja milliseid lahendusi pakuvad välja eksperdid.

Teabepäev toimub hotellis Park Inn by Radisson Central (Narva mnt 7c).

TEABEPÄEVA AJAKAVA

9.30                      Tervituskohv
10.00 – 10.45     „Segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise ja koguste uuring“ tulemuste tutvustus. Harri Moora, SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus
10.45 – 11.15     Jäätmeteke ja käitlemine 2019.aastal. Numbrite taha aitab vaadata Keskkonnaagentuur.
11.15 – 11.40     Liigiti kogumise tulemused omavalitsuste lõikes. Jäätmehoolduseeskirjad v.s. tegelik seis liigiti kogumise korraldamisel. Made Saadve, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakond
11.40 – 12.15     KERGE LÕUNA
12.15 – 12.45     Ühekordse plasti vähendamise direktiivi tutvustus ja Eesti õigusruumi üle võtmine. Dagny Kungus, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakond
12.45 – 13.30     Võimalikud lahendused ühekordse plasti tarbimise vähendamiseks.
“Teatavate plasttoodete tarbimise vähendamiseks võetavate meetmete ja teatavatele plasttoodetele laiendatud tootjavastutuse rakendamisega kaasnevate mõjude analüüs“ tulemuste tutvustamine. Peeter Eek, Earth Care ekspert
13.30 – 14.00     Arutelu

Teabepäeva osalustasu on 89 EUR, mis sisaldab nii teabepäeva materjale kui ka kohvipausi ja lõunasööki.

REGISTREERIMINE!

Palun andke aegsasti teada oma soovist teabepäeval osaleda aaadressil rmel@rmel.ee või Margit Rüütelmann telefonil 51 30 698.

Korraldame üritusi jätkuvalt väikestes gruppides.