Biolagunevate jäätmete liigiti kogumine ja käitlemine

Eesti Jäätmekäitlejate Liit (EJKL)/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad 20.märtsil BIOLAGUNEVATE jäätmete liigiti kogumise ja käitlemise teemal TEABEPÄEVA.

TEABEPÄEVAL räägime ka BIOPLASTIST – millised on erinevate bioplastide omadused ja kas kõik bioplastid ikka on biolagunevad.

Lisaks jagame kogemusi, kuidas SUURÜRITUSI muuta keskkonnasõbralikeks (s.h. biolagunevate nõude kasutamine).

Teabepäev TOIMUMISKOHT: Oru hotell (Narva mnt 120).

TEABEPÄEVAGA alustame kell 10.00 ja päeva lõpp on kell 16.00.

 

Teabepäeva SIHTGRUPP:

  • biolagunevate jäätmete kogumise ja käitlemisega tegelevad ettevõtted (s.h. komposti tootjad, biogaasi tootjad jne)
  • tootjad, kelle tegevuse tulemusena tekivad biolagunevad jäätmed;
  • suurürituste korraldajad;
  • kohalikud omavalitused ja teemaga seotud riigiasutused.

 

TEABEPÄEVAL käsitletavad  TEEMAD:

  • Biolagunevate jäätmete liigiti kogumist ja käitlemist reguleerivad õigusaktid. Sortimismääruse nõuded ning kohalike omavalitsuste, elanike ja ettevõtete kohustused biolagunevate jäätmete liigiti kogumisel. Biolagunevate jäätmete liigiti kogumise olulisus ringlussevõtu sihtarvude saavutamisel.

Jäätmehierarhia ja „jäätmed tooteks“ põhimõtte tutvustus.“
Kristel Murumaa, Keskkonnaministeerium

  • Praktilised kogemused biolagunevate jäätmete kogumisel elanikkonnalt ja ettevõtetelt. Kogutava materjali kvaliteet.

Jüri Meeksa, Ragn-Sells AS

  • Keskkonnasõbralike ürituste korraldamine. Kogemused biolagunevate nõude kasutamisel suurüritustel.

Aare Tomson, BioBag Baltic OÜ

  • Liigiti kogutud biolagunevate jäätmete edasised käitlusvõimalused – komposti tootmine, biogaasi tootmine jne. Bioplastide omadused ja käitumine tootmisprotsessis. Kas kõik bioplastid ikka on biolagunevad?

Mait Kriipsalu, Eesti Maaülikool

 

Teabepäeva osalustasu on liidu liikmele 98 EUR ja kõikidele teistele 118 EUR.

Osalustasu sisaldab teabepäeva materjale, kohvipausi ja lõunasööki.

REGISTREERIMINE!
Teabepeävale saate registreerida pöördudes kontaktile: Margit Rüütelmann 51 30 698, margit@recycling.ee  või Marit Liivik 523 1818, marit@recycling.ee.