Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine. Jäätmed tooteks.

EHITUS-JA LAMMUTUSJÄÄTMETE KÄITLEMINE. JÄÄTMED TOOTEKS. NÕUETELE  VASTAVUSE HINDAMINE.

  • Nõuded ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisele. Jäätmehierarhia, taaskasutustoimingud sh ringlussevõtt ja jäätmete lakkamine. Jäätmeluba ja registreerimistõend. Reet Siilaberg, Keskkonnaamet
  • Liigiti kogumine. Nutikas lammutamine. Taaskasutamise võimalused. Kalle Grents, Eesti Keskkonnateenused AS
  • Täitematerjalide nõuetele vastavuse hindamine. Tõendamissüsteemid. Tootmisohje koostamine. Toimivusdeklaratsioon. Aleksandr Podgornov, Teede Tehnokeskus
  • Vastvalminud juhendi „Taaskasutatavad täitematerjalid, hindamissüsteemi 4 kirjeldus ja rakendamine“. Hindamissüsteemi 4 rakendamisel ei ole vaja kaasata sertifitseerimisasutust. Margit Rüütelmann, EJKL Kompetentsikeskus
  • Illegaalsed käitlejad ehitus- ja lammutusjäätmete käitlusturul. Keskkonnainspektsiooni kontroll ettevõtete tegevuse üle. Rene Rajasalu, Keskkonnainspektsioon

Kavas võib toimuda muudatusi!

Teabepäeva osalustasu on liidu liikmele 75 EUR ja kõikidele teistele 85 EUR.

Osalustasu sisaldab teabepäeva materjale, kohvipausi ja lõunasööki.

Palun andke aegsasti teada ejkl@ejkl.ee, kui soovite teabepäeval osaleda.