Ehitus-ja lammutusjäätmete sortimine, käitlemine ja järelevalve

Eesti Jäätmekäitlejate Liit (EJKL)/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad 14.novembril 2017.a. Tallinnas TEABEPÄEVA ehitus-ja lammutusjäätmete sortimise, käitlemise ja järelevalve teemadel.

Teabepäev toimub Väike-Paala 1 (5.korrus).

TEABEPÄEVA sihtgrupp on: ehitusettevõtted, lammutajad, jäätmekäitlejad, kohalikud omavalitused ja teemaga seotud riigiasutused.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade, milline on täna jäätmekäitluse korraldus ehitusobjektidel ja arutada, mis motiveeriks ehitajad/lammutajaid ehitus-ja lammutusjäätmeid liigiti koguma, millised on nõuded ehitus-ja lammutusjäätmete käitlemisele ja mida arvab Keskkonnainspektsioon ehitus-ja lammutusjäätmete käitlusturul toimuvast.

Lisaks tutvustame Eesti Jäätmekäitlejate Liidu(EJKL)/EJKL Kompetentsikeskuse poolt väljatöötatud ehitus- ja lammutusjäätmete liigiti kogumise juhendit.

Teabepäeva TEEMAD:

10.00 – 11.30 Nõuded ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisele. Jäätmehierarhia, taaskasutustoimingud sh materjalina ringlussevõtt ja jäätmete lakkamine. Jäätmeluba ja registreerimistõend. Reet Siilaberg, Keskkonnaamet

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 13.15 Tänane olukord ehitus-ja lammutusjäätmete käitlusturul Keskkonnainspektsiooni pilgu läbi. Rene Rajasalu, Keskkonnainspektsioon

13.15 – 13.45 LÕUNA

13.45 – 14.30 Jäätmekäitluse korraldus ehitusobjektidel. Jäätmete tekke vähendamise võimalused Mis motiveeriks ehitusettevõtteid jäätmeid liigiti koguma? Esineja selgumisel.

14.30  – 15.45 Ehitus- ja lammutusjäätmete liigiti kogumine – tänane reaalne olukord. Liigiti kogutud ehitus-ja lammutusjäätmete taaskasutamise võimalused ja rahvusvaheline kogemus. Kalle Grents, Eesti Keskkonnateenused AS     

15.45 – 16.00 EJKL ja EJKL Kompetentsikeskuse poolt väljatöötatud ehitus- ja lammutusjäätmete liigiti kogumise juhendi tutvustus. Marit Liivik, EJKL/EJKL Kompetentsikeskus

16.00 – 16.30 Küsimused. Arutelu.

  • Ehitusettevõtete võimalused objektidel jäätmeid liigiti koguda.
  • Jäätmekäitlejate ning ehitus-ja lammutusettevõtete koostöö liigiti kogumise arendamisel ja materjalide taaskasutusse suunamisel

Teabepäeva osalustasu on liidu liikmele 79 EUR ja kõikidele teistele 89 EUR.

Osalustasu sisaldab teabepäeva materjale, kohvipausi ja lõunasööki.