Jäätmekäitlusalane baaskoolitus

12.novembril 2019.a. loeb meie hea koostööpartner Eesti Maaülikooli professor Mait Kriipsalu JÄÄTMEKÄITLUSALAST BAASKOOLITUST.

Koolitus toimub  – Kadaka Konverentsikeskuse seminariruumis (Kadaka tee 1).

Koolituse eesmärk on lihtsas keeles ja kõigile arusaadavalt selgitada jäätmekäitluse põhitõdesid.

Koolituse lahutamatu osa on ka ARUTELU – kuidas teadlase pilgu läbi võiks Eesti jäätmekäitlus areneda, mida oleks meil teistelt riikidelt õppida ja mida me võiksime teha hoopis  teistmoodi.

Koolitusele on oodatud nii ettevõtete kui ka riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste töötajad, kes tegelevad keskkonna/jäätmekäitluse valdkonnaga.

Koolitus on ideaalne ka töötajatele, kes on alles alustanud valdkonnas tööd.

Koolituse lõpus väljastame osalejatele TUNNISTUSE.

Koolituse TEEMAD:

  • Jäätmekäitlust reguleerivad õigusaktid. Jäätmete liigitamine tavajäätmeteks ja ohtlikeks jäätmeteks. Liigitamise alused. Load ja litsentsid.
  • Jäätmehierarhia – jäätmetekke vältimine, korduskasutus, materjalina ringlussevõtt, energia tootmine, prügilasse ladestamine. Jäätmete lakkamine.
  • Jäätmekäitlustoimingud – jäätmematerjali taaskasutamine, jäätmete kasutamine kütusena, kompostimine, kääritamine, ladestamine ja muud jäätmekäitlustoimingud.
  • Jäätmekäitluskohad – prügila, jäätmepõletus- ja koospõletustehas, jäätmejaam, kompostimisplats ja muud jäätmekäitluskohad.
  • Jäätmete taaskasutamise võimalused Eestis.

Koolituse maksumus Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu liikmetele on 95 EUR, mis sisaldab nii koolituse materjale kui ka kohvipause ja lõunasööki.

Kõikidele teistele on koolituse maksumus 115 EUR.

Koolitusele registreerumine aadressil: ejkl@ejkl.ee