Jäätmekäitluse baaskoolitus

Jäätmekäitluse baaskoolitus toimub 01.veebruaril 2017, TALLINNAS, Väike – Paala 1.

Jäätmekäitluse baaskoolitus annab kõige üldisemad teadmised jäätmekäitlusest ja on mõeldud:

  • ettevõtete töötajatele, kes tegelevad jäätmete vastuvõtmise, liigutamise, sortimise ja taaskasutusse suunamisega s.h. jäätmejaama operaatorid, käitluskoha operaatorid/dispetšerid, prügiveoki juhid jne.
  • kohalike omavalitsuste ametnikele, kelle igapäevased tööülesanded on seotud keskkonnakaitse ja jäätmekäitlusega.

Lektor: Mait Kriipsalu, Eesti Maaülikooli professor

  • Jäätmekäitlust reguleerivad õigusaktid. Jäätmete liigitamine tavajäätmeteks ja ohtlikeks jäätmeteks. Liigitamise alused. Load ja litsentsid.
  • Jäätmehierarhia – jäätmetekke vältimine, korduskasutus, materjalina ringlussevõtt, energia tootmine, prügilasse ladestamine. Jäätmete lakkamine.
  • Jäätmekäitlustoimingud – jäätmematerjali taaskasutamine, jäätmete kasutamine kütusena, kompostimine, kääritamine, ladestamine ja muud jäätmekäitlustoimingud.
  • Jäätmekäitluskohad – prügila, jäätmepõletus- ja koospõletustehas, jäätmejaam, kompostimisplats ja muud jäätmekäitluskohad.
  • Jäätmete taaskasutamise võimalused Eestis.

Koolituse hind EJKL liikmele on 85 EUR ja kõikidele teistele 95 EUR. 

Koolitusele registreerimiseks ja koolituse kava saamiseks, palun, pöörduda Margit Rüütelmann 51 30 698, margit@recycling.ee või Marit Liivik 523 1818, marit@recycling.ee.