JÄÄTMEPÄEV

02.märtsil  toimub TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses MEKTORY (Raja 15, Tallinn) Eesti Jäätmekäitlejate Liidu traditsiooniline üritus JÄÄTMEPÄEV, mis sel korral on pühendatud liidu 20.aastapäevale.

Jäätmepäeva teema: RINGMAJANDUS – VÄLJAKUTSE RIIGILE JA ETTEVÕTJATELE

02.detsembril 2015.a. avaldas Euroopa komisjon oluliselt täiendatud ringmajanduspaketi, mis on 2014.a. avaldatud ringmajanduse paketist oluliselt nõudlikum ja katab toote kogu olelusringi.
Ringmajanduse põhieesmärk on jäätmete vältimine, vähendamine ja keskkonnakaitse, mis eeldab kogu majanduse toimimise põhjalikku muutmist. Ringmajanduse tegevuskavas on
kirjeldatud meetmed ringmajanduse suletud ahela loomiseks, mis hõlma toote olelusringi kõiki etappe alates tootmisest ja tarbimisest kuni jäätmekäitluse ja teiseste toorainete turu korraldamiseni.
Mõttemaailma muutmine ja ringmajanduse rakendamine Euroopa Liidus s.h. Eestis eeldab aga kõikide osapoolte – riigi asutused, kohalikud omavalitused, erasektor – väga tõsist ja konstruktiivset koostööd.

Jäätmepäeval arutavad erinevate ametkondade esindajad ja arvamusliidrid, milline on tänane maailma majandusolukord, Eesti ettevõtluskeskkond ja sellest tulenevalt Eesti tuleviku väljavaated ning millised on Eesti eeldused ja võimalused ringmajandusele üleminekul.

PÄEVAKAVA

Moderaator: Agu Remmelg, Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/EJKL Kompetentsikeskuse juhatuse liige

10.00 – 10.10 JÄÄTMEPÄEVA AVAMINE
Kalle Kikas Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/ EJKL Kompetentsikeskuse juhatuse esimees

10.10 – 10.25 AVAKÕNE. RK Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra.

10.25 – 10.55 EESTI NUTIKA MAJANDUSE TEEL
Kaupo Reede, MKM majandusarengu osakonna juhataja

10.55 – 12.00 AJALOO SUURIM UMMIK
Peeter Koppel, SEB privaatpanganduse strateeg.

12.00 – 12.30 KOHVIPAUS

12.30 – 13.00 RINGMAJANDUSE OLEMUS JA ETTEVÕTJATE ROLL RINGMAJANDUSE RAKENDAMISEL
Milda Basiulyte, FEAD (Euroopa jäätmekäitluse ja keskkonnateenuste föderatsioon)

13.00 – 13.30 RINGMAJANDUS – ETTEVÕTLUS JA SOTSIAALNE VASTUTUS
Pär Larshans, Ragn – Sells AB. The TRUST ACROSS AMERICA TOPP kohaselt maailma
100 arvamusliidri seas

13.30 – 14.15 LÕUNA

14.15 -14.45 RINGMAJANDUS – VÄLJAKUTSED EESTI JÄÄTMEKÄITLUSELE
Peeter Eek, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja

14.45 – 15.15 RINGMAJANDUS – TOIDUJÄÄTMED KUI RESSURSS
Harri Moora, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse vanemekspert

15.15 – 15.45 EDU VÕTI – ETTEVÕTJATE JA TEADUSASUTUSTE KOOSTÖÖ
Mait Kriipsalu, Eesti Maaülikooli professor.

15.45 – 16.00 Küsimused. Arutelu. Kokkuvõte.

Jäätmepäeval on sünkroontõlge eesti-inglise ja inglise-eesti.

Jäätmepäeva osalustasu registreerumisel enne 24.veebruari on 95 EUR ja alates 24.veebruarist 120 EUR.
Jäätmepäevale saab registreeruda telefonidel 51 30698 (Margit Rüütelmann), 52 31818 (Marit Liivik) või saates e-kirja ejkl@ejkl.ee