Jäätmepäev 2017

REGISTREERIMINE!

Ees- ja perekonnanimi

22.novembril 2017 toimub Tallink SPA & Conference hotellis (Sadama 11a) Eesti Jäätmekäitlejate Liidu iga-aastane traditsiooniline üritus – JÄÄTMEPÄEV.

Kui eelmisel Jäätmepäeval märtsis 2016 keskendusime ringmajanduse teemadele “Ringmajandus – väljakutse riigile ja ettevõtjale”, siis sel aastal arutame Eesti jäätmekäitluse probleeme.

2017.a. Jäätmepäeva teema on – JÄÄTMEKÄITLUSEST AUSALT – EESTI VÄLJAVAATED TÄITA TAASKASUTAMISELE SEATUD SIHTARVE 2020. 

Erinevad jäätmekäitlusega seotud osapooled on teiste Euroopa riikide edulugude põhjal pakkunud võimalikke lahendusi, kuidas korduskasutust ja materjalina ringlussevõttu arendada, kuid kindel on see, et taaskasutamise sihtarvudeni jõudmine eeldab kõikide osapoolte – riigiasutused, kohalikud omavalitused, erasektor – väga tõsist ja konstruktiivset koostööd.

PÄEVAKAVA:

10.00 – 10.10     JÄÄTMEPÄEVA AVAMINE
Eesti Jäätmekäitlejate Liidu juhatuse esimees Aivar Lõhmus

10.10 – 10.40     AVAKÕNED
Siim Kiisler, keskkonnaminister
Rainer Vakra, Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees

10.40 – 11.00     Eesti taaskasutus numbrites 2007 – 2017

Marit Leevik, Keskkonnaagentuuri andmehaldusosakonna peaspetsialist

11.00 – 12.00     Iirimaa kogemus taaskasutamise arendamisel
Conor Walsh, Iirimaa Jäätmekäitlejate Liidu peasekretär

12.00 – 13.00     LÕUNA

Osapoolte nägemus meetmetest, mida peaks rakendama, et Eesti täidaks taaskasutamisele seatud sihtarve 2020.

13.00 – 13.30     Kristjan Mark, Tallinna Keskkonnaameti heakorra ja jäätmehoolde osakonna juhataja

13.30 – 14.00     Birgit Parmas,Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna peaspetsialist

14.00 – 14.30     Kalle Kikas, Eesti Jäätmekäitlejate Liidu juhatuse aseesimees

14.30 – 14.55     ARUTELU

14.55 – 15.00     Kokkuvõte päevast. Aivar Lõhmus, Eesti Jäätmekäitlejate Liidu juhatuse esimees

Jäätmepäeva osalustasu registreerumisel enne 15.novembrit on 119 EUR ja alates 15.novembrist 149 EUR.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge telefonidel 51 30698 (Margit Rüütelmann), 52 31818 (Marit Liivik) või ejkl@ejkl.ee