Pakendite ja pakendijäätmete kogumine ja käitlemine

29.septembril korraldame Tallinnas koolituse  Pakendite ja pakendijäätmete kogumine ja käitlemine“. 

Koolituse täpsest toimumiskohast teavitame täiendavalt.

Grupi suurus: maksimaalselt 20-25 inimest.

KOOLITUSE KAVA

 • Pakendite ja pakendijäätmete kogumist ja käitlemist reguleerivad õigusaktid – pakendiseadus, pakendiaktsiisiseadus. Mõisted: pakendiettevõtja, tootjavastutus, tootjavastutusorganisatsioon. Marika Siht, Keskkonnaministeerium
 • Kontroll pakendiettevõtjate tegevuse üle. Rene Rajasalu, Keskkonnainspektsioon  
 • Pakendite taaskasutamise võimalused Eestis. Anne Jõesaar, Ragn-Sells AS
 • Pakendite üle arvestuse pidamine ja pakendiaruannete esitamise kohustus. Pakendiaruannete audiitorkontroll. Tarmo Rahkama, vandeaudiitor, 
 • Grant Thornton Baltic OÜ

   

  Koolitusel osalemine maksab 75 EUR ning sisaldab ka kohvipause ja lõunasööki.

  Koolitusele registreerimiseks ja koolituse kava saamiseks, palume pöörduda ejkl@ejkl.ee, Margit Rüütelmann 51 30 698, margit@recycling.ee  või Marit Liivik 523 1818,marit@recycling.ee.