KOOLITUS „Ülevaade jäätmealastest õigusaktidest ja nõuete selgitused“

14.märtsil korraldab EJKL/EJKL Kompetentsikeskus koolituse „Ülevaade jäätmealastest õigusaktidest ja nõuete selgitused“.

Koolituse lektorid on Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna spetsialistid.

Koolitus annab ülevaate jäätmekäitlust reguleerivatest õigusaktidest ja jäätmekäitluse tuleviku suundumustest.

Koolituse läbinutele väljastame ka tunnistuse.

Koolitus toimub Tallinnas, Väike-Paala 1 (kell 9.30 – 15.30).

 

Koolituse TEEMAD:

  1. Ringmajandus ja jäätmete osatähtsus ringmajanduses. Jäätmehierarhia põhimõtted ja eesmärgid. Jäätmekäitlust reguleerivad õigusaktid.
    Pille Aarma, Keskkonnaministeerium    
  1. Tootjavastutuse üldpõhimõtted. Ülevaade probleemtoodetele (elektroonikaromud, patarei- ja akujäätmed, romusõidukid, vanarehvid ja põllumajandusplasti jäätmed) kehtestatud nõuetest. Kerli Rebane, Keskkonnaministeerium
  1. Pakendi ja pakendijäätmete kogumise, käitlemise üldnõuded. Marika Siht, Keskkonnaministeerium
  1. Biolagunevate jäätmete käitlemise üldnõuded. Kaire Kikas
  1. Jäätmekoodid. Tava- ja ohtlikeks jäätmeteks liigitamine. Hannela Artus, Keskkonnaministeerium
  1. Keskkonnakompleksloa või jäätmeloa taotlemine. Registreerimistõendi esitamine vajadus. Jäätmearuanne. Reet Siilaberg, Keskkonnaamet    

 

Koolituse raames on väga olulisel kohal ka arutelu ja seega on koolitusel osalejate arv piiratud (maksimaalselt 28 osalejat).

Koolituse maksumus Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liikmele on 85 EUR ja kõikidele teistele 95 EUR ning sisaldab ka kohvipause ja lõunasööki.

 

Koolitusele saate registreerida aadressil ejkl@ejkl.ee. Registreerumise viimane päev on reede, 10.märts.