Lääne-Virumaa ettevõtete külastamine

EJKL Kompetentsikeskus korraldab 25.septembril ringsõidu Lääne-Virumaal, mille raames külastame 3 ettevõtet:

 AS Vireen

  • MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus
  • OÜ Vinni Biogaas

AS Vireen tutvume põllumajandusloomade ja loomsete kõrvalsaaduste (s.h. pakendatud toidukaubad) käitlemisega.

OÜ Vinni Biogaas vaatame, kuidas otstarbekalt sea- ja veisesõnniku ära kasutada ning sellest elektrit ja sooja toota.

 Vahepõike teeme aga Lääne-Viru Jäätmekeskusesse, mis tegutseb jäätmejaamana ning toodab biolagunevatest jäätmetest komposti.

AS Vireen – www.vireen.ee

AS Vireen kogub kokku üle Eesti hukkunud põllumajandusloomi ja  muid loomseid kõrvalsaadusi ning kahjutustab neid Väike-Maarja vallas Ebavere külas asuvas tehases.

 Ettevõte osutab teenust kõikidele loomsete kõrvalsaaduste valdajatele, alates väikeloomapidajatest ja lihatööstustest ning lõpetades pakendatud toidukauba haldajatega, kui nende tooted kuuluvad kõrvaldamisele jaekaubandusest või ei ole Eestis kehtiva seadusandluse mõistes turustuskõlbulikud.

MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus – www.lvjk.ee

MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus on asutatud 06.septembril 2007.a. 15 Lääne-Virumaa omavalitsuse poolt (Tapa vald, Kadrina vald, Haljala vald, Vihula vald, Väike-Maarja vald, Laekvere vald, Tamsalu vald, Rakke vald, Rakvere vald, Sõmeru vald, Kunda linna ja Rakvere linn.

OÜ Vinni Biogaas

Vinni biogaasijaam valmis 2013. aastal. Biogaasijaama elektriline võimsus on umbes 1,36 MW ning soojusenergia võimsus umbes 1,41 MW.

Ettevõte toodab sea- ja veisesõnnikust elektrit ja soojust.

Gaasi tootmiseks vajalik sõnnik tuuakse viiest ettevõttest. Tammiku farm asub otse biogaasijaama kõrval ning läga tuleb sinna toru kaudu. Piira Talu varustab jaama aga tahesõnnikuga, sest  lägaga töötav jaam vajab ka kuivainet.

 

KONTAKT: Margit Rüütelmann – margit@recycling.ee, 51 30 698