Liigiti kogumise olulisus, osapoolte kohustused liigiti kogumise arendamisel, korraldatud jäätmevedu

26.veebruaril korraldame TEABEPÄEVA, et veelkord rääkida LIIGITI KOGUMISE olulisusest, erinevate OSAPOOLTE KOHUSTUSTEST liigiti kogumise arendamisel ja ka KORRALDATUD JÄÄTMEVEOST.

Käes on aasta 2020 – aasta, mil liikmesriikidel tuleb saavutada Euroopa Liidu poolt jäätmete taaskasutamisele seatud sihtarvud –  50% segaolmejäätmetes sisalduvast metallist, paberis ja papist, plastist ja klaasist tuleb korduskasutada ja/või materjalina ringlusse võtta.

Seni Eesti poolt kasutatud arvutusmeetodi kohaselt oli ringlusse võtt 2018. aastal 28%. Tänu teise  arvutusmeetodi kasutusele võtmisele saadi tulemused paremaks ja ringlusse võtt suurenes 49%-ni.

Seega numbrid paberil saime korda, aga probleemid praktikas on jäänud ja nõuavad lahendamist.

Samas täna Eestis kehtivad õigusaktid on loonud kõik eeldused, et olmejäätmete tekkekohal liigiti kogumine saaks hoo sisse ja sihtarvud täidetud.

TEABEPÄEVA TEEMAD:

 • Erinevate osapoolte kohustused liigiti kogumise arendamisel.
 • Kohaliku omavalitsuse tööriistad – jäätmekava ja jäätmehoolduseeskiri.
 • Olmejäätmete tekkekohal sortimise ja liigiti kogumise korraldamine. Jäätmekonteinerite värvi ja pildikeele ühtlustamine.
 • Korraldatud jäätmevedu – kas ainult segaolmejäätmete kogumine ja vedu? Jäätmejaamad. Kogumisringid
 • Keskkonnaameti soovitused korraldatud jäätmeveo hankedokumentide koostamiseks – korraldatud jäätmeveo hankedokumentide koostamise juhend.
 • Parimad praktikad Harku valla ja Saaremaa valla näitel korraldatu jäätmeveo korraldamisest.
 • Tartu linnas läbiviidud sortimisuuringu tulemused.
 • Jäätmete liigiti kogumine ja ettevõtete praktilised kogemused.

TEABEPÄEVAL ESINEVAD:

 • Made Saadve – Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna nõunik
 • Reet Siilaberg – Keskkonnaameti jäätmebüroo juhataja
 • Katrin Koppel – Saaremaa Vallavalitsuse jäätmete peaspetsialist
 • Lembe Reiman – Harku Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist
 • Tuuli Vreimann – Maves AS
 • Kalle Grents – Eesti Keskkonnateenused AS

Teabepäev toimub Kadaka Konverentsikeskuses (Kadaka tee 4, Tallinn).

Teabepäevaga alustame kell 10.00 ja päeva lõpp on kell 15.00.

Teabepäeva SIHTGRUPP: ettevõtted, kes tegelevad jäätmete kogumise ja veoga, kohalikud omavalitsused ning teemaga seotud riigiasutused.

Seminari osalustasu Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu liikmetele on 90 EUR ja kõikidele teistele 115 EUR.

Osalustasu sisaldab seminari materjale, kohvipausi ja lõunasööki.