Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus

ERMEL ja EJKL Kompetentsikeskus korraldab 30.06-02.07 ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse.

Koolitus toimub 18.märtsil 2020.a. vastu võetud keskkonnaministri määruse “Ohtlike jäätmete käitluse, prügila või jäätmehoidla käitamise eest vastutava isiku koolitus- ja pädevus-nõuded” alusel.

Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutav isik võib jätkata vastutava isikuna töötamist tingimusel, et ta omandab nõutava pädevuse 2021. aasta 1. märtsiks.
Seega kõik need, kes täna on ettevõttes ohtlike jäätmete käitluse eest vastutavad isikud, peavad pädevuskoolituse uuesti läbima.

Koolituse viivad läbi omaala spetsialistid riigiasutustest (Keskkonnaministeeriumist, Keskkonnaametist, Keskkonnainspektsioonist ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskusest (KEMIT)) ja ettevõtetest, kes igapäevaselt puutuvad kokku ohtlike jäätmete praktilise käitlusega, aruandlusega jne.

Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse hind Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu liikmetele on 295 EUR ja kõikidele teistele 365 EUR. Käibemaksu ei lisandu.

Hind sisaldab koolituse materjale, kohvipause ning lõunasööke. Koolitus lõpeb testiga ja selle edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

NB! Koolitusel on võimalik osaleda ka päevade kaupa ja ühe päeva hind ERMEL’i liikmele on 99 EUR ja kõikidele teistele 125 EUR. Sel juhul OJ käitleja pädevuskoolituse tunnistust ei väljastata.

Koolitusele registreerumiseks ja koolituse kava saamiseks, palun, pöörduda Margit Rüütelmann 51 30 698, margit@recycling.ee  või Marit Liivik 523 1818, marit@recycling.ee.