Õigusaktid. Sortimismäärus. Liigiti kogumine KOV’ides.

18.novembril viib EJKL Kompetentsikeskus Kadaka Konverentsikeskuses (Tallinnas) läbi TEABEPÄEVA, kus räägitakse muudatusetest jäätme- ja pakendivaldkonna õigusaktides ja liigiti kogumisest kohalikes omavalitsustes.

Teabepäevaga alustame kell 10.00 ja lõpetame kell 15.30.

TEABEPÄEVA AJAKAVA ja TEEMAD

10.00 – 11.30     2021.a. jõusutnud muudatused jäätme- ja pakendivaldkonnas.

Peeter Eek, ringmajandusekspert

11.30 – 11.45     Kohvipaus.

11.45 – 12.30    Teema jätkub.

12.30 – 13.15     LÕUNA.

13.15 – 13.45     Jäätmeteke ja käitlemine (s.h. materjalina ringlussevõtt, põletamine, ladestamine) – ülevaade 2020.a. tulemuste põhjal.

Karin Saar, Keskkonnaagentuuri andmehaldusosakonna juhtivspetsialist

13.45 – 14.30     Jäätmete liigiti kogumise korraldamine kohalikes omavalitsustes – millised muudatused on aset leidnud viimase aasta jooksul.

Keskkonnaameti ringmajanduse osakonna jäätmebüroo esindaja

14.40 – 15.15     Kohalike omavalitsuste kohustused liigiti kogumise korraldamisel.

Made Carmen Hiiesalu, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna nõunik.

15.15 – 15.30     Küsimused ja arutelu.

 

Teabepäeval osalemise tasu on Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu liikmetele on 108 EUR ja kõikidele teistele 128 EUR.

Tulenevalt kehtivatest piirangutest kontrollime kõikide osalejate nakkusohutust tõendavat tõendit – vaktsineeritusvõi läbipõdemine.

Lisainfo saamiseks pöörduge palun Margit Rüütelmann, margit@recycling.ee või telefonil 51 30 698.