Õigusaktid. Sortimismäärus. Liigiti kogumine KOV’ides.

  • Muudatused jäätme- ja pakendivaldkonna õigusaktides 2021.
  • Uuendatud sortimismääruse tutvustus.
  • Liigiti kogumise hetkeseis kohalikes omavalitsustes.

Teabepäeval esinevad ringmajandusekspert Peeter Eek, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna nõunik Made Saadve ja Keskkonnaameti ringmajanduse osakonna jäätmebüroo juhataja Reet Siilaberg.

Lisainfo saamiseks pöörduge palun Margit Rüütelmann, margit@recycling.ee või telefonil 51 30 698.